Zapraszamy
na strony czasopism wydawnictwa:

Rolnik DzierżawcaNowoczesna UprawaRolniczy Przegląd TechnicznyHoduj z głową bydłoHoduj z głową świnie


Sonda
Jak oceniasz swoje zbiory kukurydzy na kiszonkę?
 
Dobrze
Źle
Trudno powiedzieć


Wieści z firm
Zmiany w radzie nadzorczej Grupy Azoty

1 lutego odbyło się nadzwyczajne walne zgromadzenie Grupy Azoty SA, podczas którego zostały podjęte uchwały zmieniające skład rady nadzorczej spółki.

Ze składu rady nadzorczej IX kadencji odwołani zostali: przewodnicząca Monika Kacprzyk–Wojdyga oraz członkowie Marek Mroczkowski, Jacek Obłękowski i Ryszard Trepczyński.

Do składu rady nadzorczej powołani zostali: Przemysław Lis (przewodniczący) oraz członkowie Maciej Baranowski, Tomasz Karusewicz i Bartłomiej Litwińczuk.

W obecnym składzie rady nadzorczej pozostali wybrani poprzednio: Artur Kucharski oraz Robert Kapka, Tomasz Klikowicz i Zbigniew Paprocki (reprezentujący pracowników).

(Fem)


przeglądaj wszystkie
 
© 2013 copyright APRA, wszelkie prawa zastrzeżone