Zapraszamy
na strony czasopism wydawnictwa:

Rolnik DzierżawcaNowoczesna UprawaRolniczy Przegląd TechnicznyHoduj z głową bydłoHoduj z głową świnie


Sonda
Czy odczułeś/odczułaś już wpływ epidemii na działanie Twojego gospodarstwa?
 
Tak
Nie
Trudno powiedzieć


Wiadomości z branży
HumiCalc 4.0 jest ekologiczny

Innowacyjny nawóz HumiCalc 4.0 oferowany przez firmę Osadkowski SA uzyskał świadectwo kwalifikacji do stosowania w rolnictwie ekologicznym. HumiCalc 4.0 jest odpowiedzią na dynamiczny rozwój sektora rolnictwa ekologicznego i stale rosnące zapotrzebowanie na produkty ekologiczne wysokiej jakości.

Produkcja ekologiczna powinna łączyć przyjazne środowisku praktyki gospodarowania oraz wspomagać wysoki stopień różnorodności biologicznej. Produkty do stosowania w rolnictwie ekologicznym powinny sprzyjać poprawie jakości i zdrowotności produktów rolnych i artykułów żywnościowych oraz zahamowaniu degradacji siedliska rolniczego. Wszystkie te wymagania spełnia HumiCalc 4.0. Nawóz korzystnie wpływa na wzrost liczby pożytecznych mikroorganizmów glebowych oraz zwiększa mineralizację resztek pożniwnych i dostępność składników pokarmowych. Ponadto wpływa pozytywnie na wzrost systemu korzeniowego, a także zmniejsza wymywanie podstawowych makroelementów i zwiększa żyzność gleby.

(Fem)

 


przeglądaj wszystkie
 
© 2013 copyright APRA, wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności | Regulamin | Regulamin prenumerat