Zapraszamy
na strony czasopism wydawnictwa:

Rolnik DzierżawcaNowoczesna UprawaRolniczy Przegląd TechnicznyHoduj z głową bydłoHoduj z głową świnie


Sonda
Na jakie ugrupowanie zagłosujesz w wyborach do Europarlamentu?
 
Koalicja Europejska
Prawo i Sprawiedliwość
Inne ugrupowanie
Nie zagłosuję


Wiadomości z branży
 Dobre wyniki Grupy Azoty

Grupa Azoty zakończyła 2014 r. przychodami ze sprzedaży na poziomie blisko 9,9 mld zł (9,8 mld zł w 2013 r.) przy zysku netto na poziomie 265 mln zł (zysk netto w 2013 r. wyniósł 245 mln zł). W ujęciu do roku ubiegłego poprawie uległ również wynik EBITDA o blisko 100 mln zł osiągając w 2014 r. poziom 822 mln zł.

- Analiza sprzedaży wykazuje znaczący przyrost w segmencie chemia, głównie wskutek niskiej bazy 2013, będącej efektem niepełnego ujęcia sprzedaży Siarkopolu w poprzednim roku (konsolidacja Siarkopolu rozpoczęła się w IV kwartale). Kluczowe segmenty – nawozy i tworzywa – zachowały poziom sprzedaży porównywalny z rokiem ubiegłym. Z perspektywy podziału na regiony odnotowaliśmy 3-procentowy wzrost udziału eksportu w łącznej wartości sprzedaży. Z jednej strony znalazło to swoje odzwierciedlenie w przyrostach kosztów sprzedaży, a z drugiej pozwoliło zrealizować relatywnie wyższą marżę, zwłaszcza dla transakcji dolarowych w IV kwartale – komentuje wyniki Andrzej Skolmowski, wiceprezes Grupy Azoty.

Analiza wyników wykazuje nadal dominujący udział segmentu nawozów w rentowności całej grupy kapitałowej. W ujęciu rok do roku utrzymany został poziom rentowności EBITDA, wynoszący blisko 11 proc., głównie wskutek oszczędności przy zakupach surowców (gazu ziemnego, fosforytów, soli potasowej) i energii. Pozwoliło to ograniczyć efekt spadku cen wszystkich kategorii produktowych (głównie mocznika, siarczanu amonu oraz nawozów NPK), pokrywając także konieczne do poniesienia koszty sprzedaży, związane ze zwiększonym udziałem sprzedaży eksportowej.

Łączne wydatki inwestycyjne poniesione przez Grupę Azoty w 2014 r. wyniosły 572 mln zł. Do najważniejszych inwestycji należały: instalacje do produkcji płynnych nawozów na bazie mocznika i siarczanu amonu (69,5 mln zł), stokaż amoniaku (108,5 mln zł), instalacja produkcji stałych nawozów na bazie mocznika i siarczanu amonu, rozbudowa sieci zbiorników do sprzedaży RSM, modernizacja reaktorów syntezy amoniaku, rozbudowa instalacji odsiarczania gazów pokalcynacyjnych o dwa nowe reaktory oraz pierwszy etap budowy „Nowej Elektrociepłowni”.

(Fem)

 

 


przeglądaj wszystkie
 
© 2013 copyright APRA, wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności | Regulamin | Regulamin prenumerat