Zapraszamy
na strony czasopism wydawnictwa:

Rolnik DzierżawcaNowoczesna UprawaRolniczy Przegląd TechnicznyHoduj z głową bydłoHoduj z głową świnie


Sonda
Czy uważasz, że w Polsce powinien obowiązywać zakaz hodowli zwierząt futerkowych i zakaz uboju rytualnego (poza potrzebami krajowych wspólnot religijnych)?
 
Tak
Nie
Nie mam zdania


Wiadomości z branży
MOCbacter od firmy Osadkowski

Postęp chemizacji w rolnictwie, stosowanie wielu upraw w ciągu sezonu wegetacyjnego oraz sukcesywne wycofywanie z rynku kolejnych substancji aktywnych zmusza rolników do ciągłego poszukiwania nowych rozwiązań. Istotna jest także rosnąca świadomość konsumentów szukających zdrowej żywności, wyprodukowanej przy użyciu jak najmniejszej ilości środków chemicznych.

Wychodząc naprzeciw problemom rolników firma Osadkowski SA wprowadza na rynek przełomową technologię. Stanowi ona alternatywną metodę intensyfikacji produkcji i zapewnia wzrost zdrowotności plonu przy równoczesnym minimalizowaniu stosowania środków chemicznych. MOCbackter F i MOCbackter F plus, to preparaty mikrobiologiczne do stosowania w uprawach zbóż w celu higienizacji środowiska. Zapobiegają rozwojowi niepożądanej mikroflory poprzez zaszczepienie roślin odpowiednimi kulturami bakterii, wyizolowanymi ze środowiska naturalnego.

Aby potwierdzić skuteczność działania technologii MOCbackter F po zakończeniu z sukcesem testów laboratoryjnych przeprowadzono kilkadziesiąt doświadczeń polowych w wybranych gospodarstwach na terenie całej Polski. Na blisko 200 ha uprawiano większość rodzajów zbóż z  zastosowaniem tej innowacyjnej metody. Wyniki testów były jednoznaczne: preparaty mikrobiologiczne MOCbackter F i MOCbackter F Plus zapobiegają rozwojowi niepożądanej mikroflory poprzez zaszczepienie środowiska wzrostu roślin odpowiednimi kulturami bakterii. Zawarte w obu preparatach szczepy bakterii przyczyniają się do poprawy wigoru roślin, ich wzrostu wegetatywnego i generatywnego oraz pozytywnie wpływają na rozwój systemu korzeniowego. Przekłada się to na lepsze odżywienie roślin, dzięki czemu możemy nie tylko przeciwdziałać skutkom suszy, ale także osiągać wolne od patogenów optymalne plony o wysokich parametrach jakościowych ziarna.

Zalety technologii MOCbackter F: stymuluje i utrzymuje zdrowotność upraw zbożowych; zwiększa wigor roślin; poprawia stopień odżywienia roślin; buduje bioróżnorodność mikrobiologiczną stanowiska; ogranicza stosowanie pestycydów; zmniejsza pozostałości środków chemicznych w plonie; wpływa na wzrost jakości plonu. Ponadto technologia MOCbackter F stymuluje intensywny rozwój sytemu korzeniowego roślin, co zwiększa dostępność wody glebowej. Dzięki temu poprawia się gospodarka wodna roślin i zwiększa się pobieranie składników odżywczych z gleby.

Więcej informacji na www.osadkowski.pl

(Fem) 


przeglądaj wszystkie