Zapraszamy
na strony czasopism wydawnictwa:

Rolnik DzierżawcaNowoczesna UprawaRolniczy Przegląd TechnicznyHoduj z głową bydłoHoduj z głową świnie


Sonda
Czy uważasz, że w Polsce powinien obowiązywać zakaz hodowli zwierząt futerkowych i zakaz uboju rytualnego (poza potrzebami krajowych wspólnot religijnych)?
 
Tak
Nie
Nie mam zdania


Wiadomości z branży
Arbitraż Ultima Ratio

Ultima Ratio, pierwszy Elektroniczny Sąd Arbitrażowy od początku swojej działalności rozpoznał już ponad 100 spraw. Obecnie, w związku z zaistniałą sytuacją, sąd otrzymuje coraz więcej zapytań dotyczących możliwości rozstrzygania sporów.

Wśród zainteresowanych są nie tylko firmy, które chcą w bezpieczny sposób, zdalnie, dochodzić swoich praw, lecz także kancelarie prawnicze. Elektroniczny arbitraż Ultima Ratio to niezależna alternatywa środowiska notarialnego dla sądów powszechnych – wiążący wyrok zapada w czasie nieprzekraczającym trzech tygodni, a wszystkie czynności prawne wykonywane są zdalnie. Wyrok Ultima Ratio ma zgodnie z polskim prawem taką samą moc prawną jak rozstrzygnięcie przed sądem powszechnym.

– W ostatnich tygodniach widzimy wzmożone zainteresowanie naszymi usługami zarówno ze strony przedsiębiorców jak i przedstawicieli kancelarii prawniczych. Ci pierwsi chcą w bezpieczny sposób, dochodzić swoich praw: bez rozpraw i konieczności fizycznego stawiania się gdziekolwiek. Z kolei ci drudzy, oferować swoim klientom alternatywną, szybszą, możliwość rozstrzygania spraw spornych – mówi Krzysztof Stańko, współtwórca Ultima Ratio. – Obecnie, kiedy sądy powszechne de facto wstrzymały działanie, a rozprawy są odwoływane, firmy mogą przenieść swój spór do internetu. Należy spodziewać się, że na znaczeniu zyskiwać będą alternatywne formy rozstrzygania spraw spornych, takie jak właśnie elektroniczny arbitraż – nie tylko nieporównywalnie szybszy, lecz także znacznie bardziej wygodny.

Ultima Ratio rozpatruje sprawy gospodarcze, w których stronami są firmy i przedsiębiorstwa. Żeby złożyć pozew, obydwie strony muszą zgodzić się wcześniej na rozstrzygnięcie sporu właśnie przez Ultima Ratio i podpisać stosowną umowę. Firmy, które nie zawierają z klientami umów na piśmie, mogą też umieścić Ultima Ratio jako sąd właściwy do rozstrzygania sporów w ogólnych warunkach sprzedaży. Po wprowadzeniu zapisu arbitrażowego, druga strona nie może się wycofać, ani zrezygnować. Sprawę taką można oddać tylko do Ultima Ratio. Przepisy mówią bowiem, że w razie wniesienia jej do sądu powszechnego, sąd ten powinien ją na wstępie odrzucić.

W Ultima Ratio nie ma dojazdów do sądu, nie ma delegacji, nie trzeba się spotykać. Wszystko jest prowadzone online. Złożenie pozwu trwa kilka minut. Dowody można nagrać i przesłać komórką z każdego miejsca, w którym jest dostęp do internetu. Arbitrzy – notariusze przeszkoleni przez Stowarzyszenie Notariuszy RP – mają trzy tygodnie na wydanie wyroku. To znacznie krócej niż średni czas trwania sprawy gospodarczej w polskim sądzie powszechnym, który według Banku Światowego wynosi nawet 685 dni. Jeśli komuś zależy na rozstrzygnięcie szybko spornej sprawy może podpisać aneks do wcześniej zawartej umowy, który wskaże Ultima Ratio jako właściwy sąd  – dodaje Krzysztof Stańko.

Wszystkie czynności Ultima Ratio, od złożenia pozwu po wydanie wyroku wykonywane są za pośrednictwem specjalnej platformy cyfrowej, której zabezpieczenia są porównywalne do tych, stosowanych w systemach bankowości elektronicznej. Dzięki porozumieniu z Ministerstwem Cyfryzacji strony potwierdzają swoją tożsamość poprzez Profil Zaufany, podpis kwalifikowany oraz e-dowód. Cały materiał dowodowy jest bezpiecznie przechowywany, arbitrzy kontaktują się ze stronami korzystając ze specjalnego czatu, natomiast przesłuchanie odbywa się poprzez telekonferencję.

Pierwszy Elektroniczny Sąd Polubowny Ultima Ratio z siedzibą w Warszawie rozpoznał już ponad 100 spraw. Średnia wartość pozwów złożonych przez firmy wyniosła 18 tys. zł, a wyrok zapadał nawet w osiem dni od złożenia pozwu. 

(Fem)


przeglądaj wszystkie