Zapraszamy
na strony czasopism wydawnictwa:

Rolnik DzierżawcaNowoczesna UprawaRolniczy Przegląd TechnicznyHoduj z głową bydłoHoduj z głową świnie


Sonda
Czy uważasz, że w Polsce powinien obowiązywać zakaz hodowli zwierząt futerkowych i zakaz uboju rytualnego (poza potrzebami krajowych wspólnot religijnych)?
 
Tak
Nie
Nie mam zdania


Wiadomości z branży
Claas sponsorem konkursu Farming by Satellite

W połowie marca ruszył tegoroczny konkurs Farming by Satellite dotyczący rolnictwa precyzyjnego, którego sponsorem ponownie jest firma Claas. Młodzi rolnicy mogą indywidualnie lub zespołowo zgłaszać swój udział do 15 czerwca 2020 r.

Konkurs Farming by Satellite został zainicjowany przez Europejską Agencję GNSS (GSA) i Europejską Agencję Środowiska (EEA) i jest skierowany do młodych rolników oraz do uczniów i studentów, przede wszystkim na kierunkach informatycznych, budowy maszyn i nauk rolniczych. Ideą konkursu jest wspieranie konsekwentnego rozwoju wykorzystywania systemów GNSS i obserwacji Ziemi w rolnictwie europejskim i afrykańskim. Konkurs promuje zrównoważone praktyki rolnicze oraz poprawę wydajności i wykorzystywania zasobów, a tym samym zmniejszanie negatywnego wpływu na środowisko.

Korzystanie z danych satelitarnych jest niezbędne, aby przygotować sektor rolniczy na globalne wyzwania, takie jak wzrost liczby ludności na świecie i skutki zmian klimatycznych. Konkurs Farming by Satellite ma zachęcić młodych specjalistów, rolników i studentów w Europie do opracowywania nowych, zrównoważonych i przyjaznych dla środowiska rozwiązań z wykorzystaniem systemu obserwacji Ziemi Copernicus oraz systemów nawigacji satelitarnej EGNOS i Galileo.

Edycja 2020 konkursu przewiduje nagrodę specjalną dla drużyny z Afryki, która uwzględni szczególne potrzeby i zasoby państw afrykańskich w zakresie poprawy samowystarczalności i zrównoważonej modernizacji rodzimego rolnictwa.

Osoby indywidualne lub zespoły mogą zgłaszać swój udział w konkursie drogą internetową od 16 marca do 15 czerwca 2020 r. Najlepsze koncepcje zostaną wyłonione do udziału w rundzie finałowej. Nagroda pieniężna w łącznej wysokości 10 000 euro zostanie podzielona pomiędzy czterech najlepszych uczestników.

Konkurs Farming by Satellite 2020 wspiera jego sponsor – producent techniki rolniczej Claas. Szczegółowe informacje na temat konkursu można znaleźć pod adresem www.farmingbysatellite.eu

oprac. (Fem)


przeglądaj wszystkie