Zapraszamy
na strony czasopism wydawnictwa:

Rolnik DzierżawcaNowoczesna UprawaRolniczy Przegląd TechnicznyHoduj z głową bydłoHoduj z głową świnie


Sonda
Czy dobrze się stało, że przedłużono zakaz sprzedaży państwowej ziemi o 5 lat?
 
TAK
NIE
NIE MAM ZDANIA


Wiadomości z branży
Szybka Ścieżka Agrotech

Rusza konkurs Szybka Ścieżka Agrotech. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, agencja wykonawcza ministra nauki i szkolnictwa wyższego, przeznaczy 100 mln zł z funduszy europejskich na wsparcie nowych technologii w sektorze rolnym w ramach działania 1.1 PO Inteligentny Rozwój „Projekty B+R przedsiębiorstw”, poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”.

Celem inicjatywy jest podniesienie konkurencyjności polskich firm pracujących nad projektami z zakresu robotyzacji i automatyzacji, cyfryzacji czy produkcji rolno-spożywczej przyjaznej środowisku. Nabór wniosków rozpocznie się 10 września i potrwa do 6 listopada 2020 r.

– Mamy doskonałe uczelnie rolnicze oraz silne ośrodki badawcze, działające w takich obszarach nauki jak weterynaria, żywność czy ochrona środowiska. To szczególnie istotne, aby wyniki ich prac znalazły praktyczne zastosowanie. Poprzez nową inicjatywę NCBR chcemy wzmocnić transfer wiedzy z nauki do branży rolno-spożywczej – mówi Wojciech Murdzek, minister nauki i szkolnictwa wyższego.

O wsparcie w ramach konkursu Szybka Ścieżka Agrotech mogą ubiegać się przedsiębiorstwa, zarówno MŚP, jak i duże firmy oraz konsorcja składające się z przedsiębiorców lub przedsiębiorców i jednostek naukowych. Podobnie jak w dotychczasowych inicjatywach NCBR, warunkiem koniecznym do otrzymania grantu jest innowacyjność proponowanego rozwiązania, a także konieczność jego wdrożenia. Dodatkowo projekt musi być realizowany w regionie słabiej rozwiniętym, poza woj. mazowieckim.

NCBR określa sześć głównych obszarów tematycznych, w które mają się wpisywać finansowane projekty: automatyzacja i robotyzacja w rolnictwie; mechanizacja w rolnictwie;

aplikacje i zaawansowane usługi cyfrowe dla optymalizacji, predykcji i symulacji procesów oraz efektywna digitalizacja produkcji, przetwarzania i zarządzania w rolnictwie; rolnictwo precyzyjne; zrównoważone rolnictwo i przetwórstwo rolno-spożywcze, innowacyjna żywność, biotechnologia rolnicza; bioenergia i biomateriały. Wsparcie otrzymać można na prowadzenie badań przemysłowych, eksperymentalnych prac rozwojowych i prac przedwdrożeniowych. Obligatoryjnym elementem projektu są jedynie eksperymentalne prace rozwojowe.

Dla pojedynczego MŚP minimalna wartość kosztów kwalifikowanych to 1 mln zł, w przypadku dużych firm lub konsorcjów – 2 mln zł. Natomiast maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych nie może przekroczyć 50 mln euro. Dofinansowanie może wynieść do 80 proc. tych kosztów. Więcej informacji o konkursie dostępnych jest na stronie internetowej NCBR www.ncbr.gov.pl/programy/fundusze-europejskie/poir/konkursy/konkurs-7-1-1-1-2020

oprac. (Fem)


przeglądaj wszystkie