Zapraszamy
na strony czasopism wydawnictwa:

Rolnik DzierżawcaNowoczesna UprawaRolniczy Przegląd TechnicznyHoduj z głową bydłoHoduj z głową świnie


Sonda
Czy Twoje gospodarstwo w tym roku odczuje skutki suszy rolniczej?
 
Zdecydowanie tak
Zdecydowanie nie
Trudno powiedzieć
Poczekamy, zobaczymy


Wiadomości z branży
Nowe warunki gwarancji kredytowych

12 sierpnia Bank Gospodarstwa Krajowego poinformował o objęciu gwarancjami i zabezpieczeniami niektórych kredytów dla rolników.

Nowe warunki przewidują objęcie gwarancją kredytu obrotowego nieodnawialnego, który nie jest powiązany z inwestycją wspieraną z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, na okres 51 miesięcy. Umożliwiają też zabezpieczenie gwarancją spłaty kredytu obrotowego odnawialnego na okres 39 miesięcy, podczas jego odnowienia, podwyższenia limitu lub zawierania nowej umowy kredytowej. Będzie też można otrzymać dopłatę do oprocentowania kredytu obrotowego na okres do 12 miesięcy w wysokości 2 pkt. proc. w skali roku, który zostanie objęty nową gwarancją do końca 2020 r.

- Rozszerzamy program o dopłaty do odsetek oraz wydłużamy okres gwarancji, dzięki czemu rolnicy mogą uzyskać tańszy kredyt na lepszych warunkach. Zmiany w Funduszu Gwarancji Rolnych są kolejnym działaniem BGK, którego celem jest pomoc polskim przedsiębiorcom w dobie epidemii – powiedział Tomasz Rabczyński, członek zarządu BGK.

BGK podał, że rolnicy będą mogli ubiegać się o kredyt obrotowy na prostszych zasadach – bez konieczności składania w banku kredytującym dokumentów finansowych czy planu projektu. Bez zmian natomiast pozostają inne warunki udzielania gwarancji z FGR, m.in. dotyczące zabezpieczenia do 80 proc. kwoty niespłaconego kapitału kredytu oraz dotyczące maksymalnej kwoty gwarancji, która wynosi 5 mln zł dla rolników lub 10 mln zł dla przetwórców.

Banki, które podpisały umowy z BGK w zakresie obejmowania kredytów gwarancją to: Alior Bank SA, Bank Pocztowy SA, Bank Polskiej Spółdzielczości SA, Bank Spółdzielczy w Brodnicy, Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie, BNP Paribas Bank Polska SA, Credit Agricole Bank Polska SA, mBank SA, SGB-Bank SA, Warmińsko-Mazurski Bank Spółdzielczy. Do programu ma dołączyć PKO Bank Polski SA.   

(Fem)

 


przeglądaj wszystkie