Zapraszamy
na strony czasopism wydawnictwa:

Rolnik DzierżawcaNowoczesna UprawaRolniczy Przegląd TechnicznyHoduj z głową bydłoHoduj z głową świnie


Sonda
Czy uważasz, że w Polsce powinien obowiązywać zakaz hodowli zwierząt futerkowych i zakaz uboju rytualnego (poza potrzebami krajowych wspólnot religijnych)?
 
Tak
Nie
Nie mam zdania


Wiadomości z branży
Zmienne nawożenie azotowe

Przykładem rozwiązań służących do zmiennego nawożenia azotowego w czasie rzeczywistym jest Claas Crop Sensor, który jest montowany z przodu ciągnika i ma dwie głowice skanujące rośliny od 10 do 2000 razy na sekundę bez względu na porę dnia, co umożliwia pracę przez całą dobę.

Urządzenie zbiera informacje o dwóch indeksach: odżywienia oraz biomasy. Na podstawie tych dwóch informacji oblicza dawkę nawozu azotowego, jaka powinna zostać zastosowana w trakcie nawożenia na pszenicę ozimą. Urządzenie nie wymaga kalibracji, należy tylko wskazać aktualną fazę rozwoju pszenicy w momencie następnego planowanego nawożenia oraz plon, w jaki celujemy. Algorytm sam wyliczy odpowiednią dawkę, a wszystko dzieje się podczas jednego przejazdu.

Za pośrednictwem magistrali Isobus dawka jest przekazywana do opryskiwacza lub rozsiewacza. Dodatkowo urządzenie można wykorzystać w nawożeniu względnym do nawożenia lub stosowania fungicydów na każdej roślinie – od traw, przez zboża, po buraki.

Urządzenie dostarcza informacji o indeksach, które proporcjonalnie mogą być użyte do nawożenia jakościowego lub wyrównującego. Aby jeszcze bardziej zwiększyć precyzję działania systemu, do wyliczania dawki można wykorzystać mapę potencjału plonowania, przygotowaną w programie Agrocom Map. Funkcja Map Overlay umożliwia optymalizację dawki dopasowaną do możliwości plonotwórczych konkretnych stref pola.

Korzyści z wykorzystania Crop Sensora w gospodarstwie to m.in.: oszczędność nawozu, zwiększenie plonowania, ograniczenie wylegania, wyrównanie łanu, poprawa jakości ziarna, lepsze wykorzystanie azotu oraz optymalizacja dopasowana do zmienności glebowej.

(Fem)


przeglądaj wszystkie