Zapraszamy
na strony czasopism wydawnictwa:

Rolnik DzierżawcaNowoczesna UprawaRolniczy Przegląd TechnicznyHoduj z głową bydłoHoduj z głową świnie


Sonda
Czy uważasz, że w Polsce powinien obowiązywać zakaz hodowli zwierząt futerkowych i zakaz uboju rytualnego (poza potrzebami krajowych wspólnot religijnych)?
 
Tak
Nie
Nie mam zdania


Wiadomości z branży
Unia podpisała umowę z IUNG-PIB

Współpraca producentów maszyn rolniczych z ośrodkami naukowymi jest ważnym działaniem wspomagającym promowanie nowych konstrukcji maszyn i technologii produkcji.

Taką strategię przyjęła również Unia sp. z o.o., która nawiązała współpracę z Instytutem Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa – PIB w Puławach. Podpisanie umowy o współpracy miało miejsce 6 sierpnia w zespole pałacowo-parkowym Hanza Pałac w Rulewie k. Grudziądza.

Umowa pomiędzy Unią a IUNG-PIB zawarta jest na czas nieokreślony i obejmuje szeroko pojęte działania badawcze. Jednym z pierwszych projektów będą prace mające na celu opracowanie szczegółowych zaleceń dotyczących nawożenia pylistym wapnem węglanowym z wykorzystaniem rozsiewacza RCW Helix 120 TD marki Unia. Kolejne dotyczyć mają technologii strip-till z wykorzystaniem agregatu Hawk, który Unia zademonstrowała dwa lata temu podczas Agro Show w Bednarach.

Poza pracami badawczymi obie strony przewidują organizowanie konferencji i seminariów dla rolników oraz pokazów i testów maszyn.

(JS)


przeglądaj wszystkie