Zapraszamy
na strony czasopism wydawnictwa:

Rolnik DzierżawcaNowoczesna UprawaRolniczy Przegląd TechnicznyHoduj z głową bydłoHoduj z głową świnie


Sonda
Czy uważasz, że w Polsce powinien obowiązywać zakaz hodowli zwierząt futerkowych i zakaz uboju rytualnego (poza potrzebami krajowych wspólnot religijnych)?
 
Tak
Nie
Nie mam zdania


Wiadomości z branży
IERiGŻ ma 70 lat

70. rocznicę powstania obchodził we wrześniu Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PIB. Badania prowadzone przez tę placówkę dotyczą ekonomicznej, produkcyjnej i społecznej sytuacji polskiej wsi, rolnictwa i gospodarki żywnościowej.

- Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej jest szczególnym instytutem. Jego oceny, analizy, sugestie są niezbędne wszystkim, którzy podejmują decyzje związane z rolnictwem – zarówno decyzje na poziomie gospodarstwa, przedsiębiorstwa, jak również na poziomie całych sektorów – mówił minister rolnictwa Jan K. Ardanowski podczas obchodów, które odbyły się 16 września w siedzibie Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie. Podkreślał też, że rolą wsi jest nie tylko produkcja surowców rolniczych, ale także rozwój społeczności lokalnych. Także w tych kierunkach rozwoju polskiej wsi ogromną rolę odgrywa nauka, wiedza ekonomiczna, analizy i prognozy przygotowywane przez specjalistów. Minister podziękował pracownikom instytutu za ich pracę. Pogratulował im też Janusz Wojciechowski, unijny komisarz ds. rolnictwa.

IERiGŻ-PIB od utworzenia w 1950 r. funkcjonował pod nazwą Instytut Ekonomiki Rolnej, a po połączeniu w 1983 r. z Instytutem Ekonomiki i Organizacji Przemysłu Spożywczego – pod nazwą Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej. Decyzją Rady Ministrów z października 2004 r. uzyskał status państwowego instytutu badawczego.

(Fem)

 


przeglądaj wszystkie