Zapraszamy
na strony czasopism wydawnictwa:

Rolnik DzierżawcaNowoczesna UprawaRolniczy Przegląd TechnicznyHoduj z głową bydłoHoduj z głową świnie


Sonda
Czy popierasz protesty organizowane przez AGROUnię?
 
Tak
Nie
Nie mam zdania


Wiadomości z branży
Nowy standard – rolnictwo precyzyjne

Podczas webinarium „Dane jako podstawa wydajności i zrównoważonego rozwoju w rolnictwie precyzyjnym”, zorganizowanego przez Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju w listopadzie 2020 r., Andreas Huber, kierownik ds. zintegrowanych nauk rolniczych dla regionu EMEA w firmie Corteva Agriscience podkreślił pozytywny wpływ rolnictwa precyzyjnego i wynikające z niego korzyści dla rolników.

– Rolnictwo precyzyjne przyczynia się zarówno do podniesienia zysków farmerów, jak i do zrównoważonego rozwoju sektora  stwierdził Huber. Technologia cyfrowa ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia wzrostu światowej produkcji żywności, bez konieczności zwiększania terenów uprawowych.

Choć coraz więcej rolników wykorzystuje precyzyjną technologię uprawy do optymalizacji swojej działalności, to wciąż panuje przekonanie, że przyniesie to korzyści tylko dużym gospodarstwom. – Tymczasem rolnictwo precyzyjne pomaga zmaksymalizować potencjał plonów, dzięki dokładnie dobranym pod względem ilości i rodzaju środkom produkcji rolnej – dodał Andreas Huber. Dzięki tej technologii zbiory są stabilne i można ograniczyć emisje niepożądanych substancji z gruntów rolnych. – Oprócz bezpośrednich korzyści finansowych wynikających ze stosowania środków ochrony roślin i precyzyjnego nawożenia, nowe technologie w rolnictwie przynoszą również znaczne oszczędności czasu i pracy, będące efektem zdalnego monitorowania upraw – zaznaczył przedstawiciel Cortevy.

– Corteva prowadzi pilotażowe programy mające na celu ilościowe określenie bilansu CO2 dla gospodarstw rolnych, za pomocą autorskiego oprogramowania Granular, które służy do zarządzania produkcją rolną. W wyniku określenia bilansu CO2 w ramach tych programów, grupa amerykańskich farmerów mogła sprzedać na giełdzie emisji CO2 swoje „kredyty węglowe” wynikające z wypracowanego przez nich ujemnego bilansu CO2 poinformował Andreas Huber i dodał, że konieczny jest dalszy rozwój tej technologii, aby sprostać globalnym wyzwaniom, takim jak ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, poprawa jakości wody, czy powstrzymanie utraty bioróżnorodności. – Gdyby zbiory na świecie zostały zahamowane na poziomie z 1992 roku, zaspokojenie rosnącego zapotrzebowania na żywność wymagałoby przeznaczenia na produkcję rolną znacznie większej powierzchni gruntów. Widać zatem, że technologia pomogła nam uniknąć dalszej ekspansji gruntów rolnych na obszary naturalne, a w nadchodzących latach potrzebny będzie kolejny krok w kierunku zmiany wydajności w rolnictwie.

W tym roku Corteva Agriscience ogłosiła swoje cele w zakresie zrównoważonego rozwoju na 2030 r., ukierunkowane na zwiększenie odporności rolnictwa. Przez 10 lat firma będzie dostarczać narzędzia i prowadzić szkolenia, które pomogą rolnikom zwiększyć stabilność plonów, zoptymalizować nakłady i poprawić odporność upraw na zmiany klimatyczne. Ponadto w ramach celów uwzględniono zaangażowanie w poprawę stanu gleby, zasobów wodnych i  bioróżnorodności oraz ochronę pracowników w sektorze produkcji żywności i innych osób z nim związanych, jak również szeroko rozumianej społeczności rolnej. Corteva zobowiązała się do wprowadzania innowacji w sposób zrównoważony, opracowania strategii klimatycznej, stosowania ekologicznych opakowań i zintensyfikowania w swoich zakładach inicjatyw na rzecz zrównoważonego rozwoju.

(Fem)


przeglądaj wszystkie