Zapraszamy
na strony czasopism wydawnictwa:

Rolnik DzierżawcaNowoczesna UprawaRolniczy Przegląd TechnicznyHoduj z głową bydłoHoduj z głową świnie


Sonda
Czy Pani/Pana gospodarstwo spełnia wymogi Dyrektywy azotanowej?
 
Tak
Nie
Trudno powiedzieć


Wiadomości z branży
Kredyt Unia+

W ofercie Banku BGŻ BNP Paribas pojawił się nowy kredyt inwestycyjny, przeznaczony na finansowanie projektów z dotacjami – Kredyt Unia+. Produkt przeznaczony jest dla podmiotów, które planują rozwijać się z wykorzystaniem wsparcia funduszy unijnych, w tym m.in. przedsiębiorcom, rolnikom, grupom producenckim czy jednostkom sektora publicznego.

Kredyt Unia+ umożliwia sfinansowanie nie tylko kosztów kwalifikowanych projektu, ale także całkowitych kosztów inwestycji. Będzie udzielany na okres do 15 lat, z możliwą karencją w spłacie kapitału do dwóch lat. W uzasadnionych przypadkach bank może wyrazić zgodę na przeznaczenie dotacji na inny cel, związany z prowadzoną działalnością, niekoniecznie na spłatę kredytu. Oprocentowanie kredytu jest zmienne, oparte o stawkę referencyjną i marżę banku, która jest ustalana indywidualnie. Oprocentowanie Kredytu Unia+ jest niższe niż oprocentowanie komercyjnego kredytu inwestycyjnego. Minimalny udział własny wynosi 10 proc.

(Fem)


przeglądaj wszystkie
 
© 2013 copyright APRA, wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności | Regulamin | Regulamin prenumerat