Zapraszamy
na strony czasopism wydawnictwa:

Rolnik DzierżawcaNowoczesna UprawaRolniczy Przegląd TechnicznyHoduj z głową bydłoHoduj z głową świnie


Sonda
Czy Pani/Pana gospodarstwo spełnia wymogi Dyrektywy azotanowej?
 
Tak
Nie
Trudno powiedzieć


Pod naszym patronatem

Sesja Naukowa Instytutu Ochrony Roślin – PIB w Poznaniu

2017-01-19

W tym roku 57. Sesja Naukowa IOR – PIB w Poznaniu odbędzie się w dniach 9–10 lutego. Otwarcie zaplanowano na 9 lutego, na godz. 10.00 w Centrum Kongresowo-Dydaktycznym Uniwersytetu Medycznego (ul. Przybyszewskiego 37).

Tam przedstawiciel Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi podsumuje realizację krajowego planu działania na rzecz ograniczenia ryzyka związanego ze stosowaniem środków ochrony roślin na lata 2013–17, a specjaliści mówić będą o aktualnych wyzwaniach kontroli fitosanitarnej, wynikających z nowych zagrożeń i wymagań nowych kierunków wymiany handlowej, o udziale i znaczeniu doradztwa rolniczego w transferze wiedzy z nauki do praktyki w zakresie ochrony roślin oraz o internetowej platformie sygnalizacji agrofagów.

9 lutego po południu oraz 10 lutego obrady odbywać się będą w Centrum Kongresowym w Hotelu IOR przy ul. Władysława Węgorka 20. Tam poruszane będą szczegółowe zagadnienia dotyczące ochrony roślin, np. ocena zachwaszczenia mieszanek pszenżyta z grochem, wpływ dodatku nawozów mikroelementowych na skuteczność działania herbicydów w pszenicy ozimej, nowy wirus porażający trawy w Polsce, przenoszenie wirusa czarnej pierścieniowej plamistości pomidora przez nasiona w aspekcie jego genetycznego zróżnicowania, nawadnianie a problem zagrożenia roślin przez patogeny czy optymalizacja parametrów opryskiwania względem skuteczności działania grzybów owadobójczych przeciwko mączlikowi szklarniowemu.

Szczegółowy program 57. Sesji Naukowej IOR-PIB zamieszczono na www.snior.pl

(Fem)


przeglądaj wszystkie
 
© 2013 copyright APRA, wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności | Regulamin | Regulamin prenumerat