Zapraszamy
na strony czasopism wydawnictwa:

Rolnik DzierżawcaNowoczesna UprawaRolniczy Przegląd TechnicznyHoduj z głową bydłoHoduj z głową świnie


Sonda
Czy popierasz protesty AGROunii?
 
Tak
Nie
Nie mam zdania


Pod naszym patronatem

58. Sesja Naukowa IOR - PIB

2017-12-21

Instytut Ochrony Roślin – PIB w Poznaniu zaprasza od 6 do 8 lutego na 58. Sesję Naukową pt. „100 lat ochrony roślin”. Tym razem sesja odbędzie się w hotelu Remes & SPA w Opalenicy (woj. wielkopolskie).

6 lutego, w przeddzień właściwej sesji zaplanowano Forum Młodych Naukowców, na które organizatorzy szczególnie zapraszają doktorantów i doktorów, którzy będą mogli zaprezentować wyniki swoich badań naukowych i prace doktorskie. Najlepsi zostaną wyróżnieni i uhonorowani nagrodami, a najciekawsze prace prezentowane w formie referatów lub posterów zostaną opublikowane w czasopismach „Journal of Plant Protection Research” (w j. angielskim – 15 pkt.) lub „Progress in Plant Protection” (w j. polskim lub angielskim – 12 pkt.)

- Celem 58. Sesji Naukowej IOR – PIB jest podsumowanie wiedzy, przedstawienie wyników badań prowadzonych w różnych ośrodkach naukowych, prezentacja przeglądu polskiej nauki i praktyki rolniczej, a równocześnie kreowanie i wytyczanie nowych zadań i kierunków w ochronie roślin oraz bezpieczeństwie żywności, ludzi, zwierząt i środowiska – mówi prof. Bożena Łozowicka, dyrektor IOR – PIB w Poznaniu. – Sesja jest również doskonałą okazją do dyskusji nad regulacjami legislacyjnymi oraz rozwiązaniami organizacyjnymi w ochronie roślin.

Udział w sesji jest odpłatny. Zgłoszenia przyjmowane są pod nr tel. 61 864 90 27 i 61 864 91 14 lub mailem: sesja2018@iorpib.poznan.pl

(Fem)


przeglądaj wszystkie
 
© 2013 copyright APRA, wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności | Regulamin | Regulamin prenumerat