Zapraszamy
na strony czasopism wydawnictwa:

Rolnik DzierżawcaNowoczesna UprawaRolniczy Przegląd TechnicznyHoduj z głową bydłoHoduj z głową świnie


Sonda
Czy popierasz protesty AGROunii?
 
Tak
Nie
Nie mam zdania


Pod naszym patronatem

Sto lat ochrony roślin

2018-02-07

100-leciu ochrony roślin w Polsce poświęcona była 58. Sesja Naukowa Instytutu Ochrony Roślin – PIB, która odbyła się w dniach 6-8 lutego w Opalenicy pod Poznaniem. Goście mogli wysłuchać ponad 50 referatów przygotowanych przez jednostki badawcze z kraju i z zagranicy.

„100 lat ochrony roślin” – pod takim hasłem odbywała się tegoroczna sesja, a dyrektor IOR-PIB Bożena Łozowicka podkreślała, że ta rocznica zbiegała się ze 100-leciem odzyskania przez Polskę niepodległości. Ponadto 16 lutego 1918 r. urodził się Władysław Węgorek, twórca współczesnej ochrony roślin. Były więc wspomnienia, prof. Stefan Pruszyński (były pracownik IOR) i Andrzej Chodkowski z Głównego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie przypomnieli historię ochrony roślin w Polsce. Z tej okazji IOR wydał medal „100 lat ochrony roślin”, którym uhonorowano osoby najbardziej zasłużone dla branży.

Dwie nowości

Organizatorzy wprowadzili do tegorocznej sesji dwie nowości: Forum Młodych Naukowców oraz Forum Nauka – Praktyce. Oba spotkania odbyły się 6 lutego, w przeddzień właściwej sesji. Na pierwsze zaproszono doktorantów i doktorów, którzy mogli zaprezentować wyniki swoich badań naukowych i prace doktorskie. Najlepsi zostali wyróżnieni i uhonorowani nagrodami, a najciekawsze prace prezentowane w formie referatów lub posterów zostaną opublikowane w czasopismach naukowych.

Podczas drugiego forum omówiono problemy i praktyczne aspekty ochrony upraw rolniczych przed szkodnikami, chorobami i chwastami, odporność chwastów na herbicydy i sposoby jej zapobiegania, działanie Platformy Sygnalizacji Agrofagów oraz internetowy system wspomagania decyzji w ochronie roślin ogrodniczych (HortiOchrona), przygotowany przez Małgorzatę Tartanus, Zbigniewa Anyszkę i Daniela Sasa z Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach. System zawiera informacje na temat agrofagów, terminów i metod lustracji, profilaktyki i metod zwalczania, a w razie niezidentyfikowanych problemów będzie można przez panel skontaktować się ze specjalistami.

- Celem 58. Sesji Naukowej IOR – PIB jest podsumowanie wiedzy, przedstawienie wyników badań prowadzonych w różnych ośrodkach naukowych, prezentacja przeglądu polskiej nauki i praktyki rolniczej, a równocześnie kreowanie i wytyczanie nowych zadań i kierunków w ochronie roślin oraz bezpieczeństwie żywności, ludzi, zwierząt i środowiska – mówiła prof. Bożena Łozowicka, dyrektor IOR-PIB w Poznaniu. – Sesja jest również doskonałą okazją do dyskusji nad regulacjami legislacyjnymi oraz rozwiązaniami organizacyjnymi w ochronie roślin.

Co dalej?

- Trudno powiedzieć, jak będzie wyglądała ochrona roślin uprawnych za 10 lat, ponieważ ma na nią wpływ głównie polityka – przyznał dr Bogusław Rzeźnicki z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, który mówił o nowych wyzwaniach w ochronie roślin i przypomniał, że 14 lutego 2019 r. wejdą w życie przepisy dotyczące rozporządzenia PE i Rady 2016/2031 w sprawie środków ochronnych przeciwko agrofagom roślin. – Z pewnością wzmocniony zostanie reżim importowy materiałów roślinnych – zapowiedział. Czeka nas też wdrożenie przepisów rozporządzenia PE i Rady 2017/625 w sprawie urzędowych kontroli przeprowadzanych w celu zapewnienia stosowania prawa żywnościowego i paszowego oraz zasad dotyczących zdrowia i dobrostanu zwierząt, zdrowia roślin i środków ochrony roślin. – Przed nami jest więc konsolidacja służb zajmujących się bezpieczeństwem żywności: Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Inspekcji Weterynaryjnej, Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych oraz Państwowej Inspekcji Sanitarnej – przypominał Bogusław Rzeźnicki. – Takie zapowiedzi już były, na razie nie udało się tego zrobić, ale mam nadzieję, że kiedyś to nastąpi – dodał. Nasz kraj czeka też stworzenie sieci urzędowych akredytowanych laboratoriów zajmujących się zdrowiem roślin.

Ponadto 1 stycznia 2021 r. zaczną obowiązywać nowe przepisy dotyczące rolnictwa ekologicznego, które teraz funkcjonuje na podstawie 32 aktów delegowanych i 24 aktów wykonawczych. Po 2020 r. mają zostać wprowadzone m.in. certyfikaty grupowe i kontrole co dwa lata (przy niskim ryzyku).

(Fem)

Zdjęcia Tytusa Żmijewskiego można obejrzeć w naszej fotogalerii


przeglądaj wszystkie
 
© 2013 copyright APRA, wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności | Regulamin | Regulamin prenumerat