Zapraszamy
na strony czasopism wydawnictwa:

Rolnik DzierżawcaNowoczesna UprawaRolniczy Przegląd TechnicznyHoduj z głową bydłoHoduj z głową świnie


Sonda
Czy uważasz, że ustawa "odorowa" powinna wejść w życie?
 
Tak
Nie
Nie mam zdania
Tak, ale w innym kształcie


Pod naszym patronatem

Jak ratować polskie rolnictwo przed skutkami suszy?

2019-02-21

Ponad pół tysiąca uczestników – rolników, przedstawicieli samorządów, firm i zakładów produkcyjnych oraz związanych z branżą rolną naukowców wzięło udział w konferencji naukowo-technicznej „Jak ratować polskie rolnictwo przed skutkami suszy?”, która odbyła się 20 i 21 lutego w Zakrzowie (gm. Polska Cerekiew, woj. opolskie).

Konferencję zorganizowało Przedsiębiorstwo Rolno-Przemysłowe Agromax w Raciborzu oraz Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie. Spotkanie odbyło się w Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji w Zakrzowie, gdzie zgromadziło się kilkaset osób związanych z branżą rolną. Przed oficjalnym rozpoczęciem można było podziwiać krótki pokaz jeździecki w wykonaniu czołowej polskiej zawodniczki Żanety Skowrońskiej, zorganizowany przez gospodarzy obiektu.

Gości powitał współorganizator konferencji Bogusław Berka, prezes zarządu, dyrektor Przedsiębiorstwa Rolno-Przemysłowego Agromax w Raciborzu. Głos zabrał również senator RP Adam Gawęda: - Dziękuję, że mogę uczestniczyć w tak ważnej konferencji, która dotyka sprawy bardzo istotnej z punktu widzenia nie tylko naszego regionu, ale również z punktu widzenia ochrony naszych ziem. Ważne, by w procesie rozwoju poszukać instrumentów, metod i technologii przeciwdziałających tym groźnym i niekorzystnym zjawiskom. Myślę, że konferencja będzie drogowskazem – powiedział.

Gości przywitał także rektor Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie prof. Włodzimierz Sady, który inicjatywę objął honorowym patronatem: – Jestem mile zaskoczony, że tyle osób bierze udział w tej konferencji. To jest wyraźny dowód na to, jak ważkie problemy są tu poruszane. Rektor podkreślił wieloletnią współpracę pomiędzy uczelnią a raciborską firmą Agromax. - Jest to namacalny przykład wychodzenia nauki do praktyki, właściwa droga do wychwytywania tych zagadnień, które nurtują praktykę, a jednocześnie pracownicy nauki inspirują się tym, jakich rozwiązań szukać i co robić dla tej praktyki – dodał.

Z suszą w Polsce boryka się większość gmin. Problem, choć dobrze znany, niestety nadal pozostaje nierozwiązany, a każdego roku straty wynikające ze zmian klimatycznych szacowane są na miliardy złotych. Stąd też wydarzenie cieszyło się dużym zainteresowaniem.

Pierwszą część konferencji zainaugurował referat dr inż. Edyty Kruk z UR w Krakowie, która zaprezentowała wnioski płynące z poprzedniego wydarzenia dotyczącego erozji wodnej, które miało miejsce cztery lata temu. Dzięki temu został podkreślony nadrzędny cel przedsięwzięcia – wypracowanie odpowiednich działań oraz wykorzystanie ich w praktyce przez sektor rolniczy. W dalszej części spotkania zaprezentowanych zostało 10 referatów dotyczących suszy – zarówno dokładnego wyjaśnienia terminu, analizy skutków, a także sposobów radzenia sobie z tym problemem.

Wydarzenie honorowym patronatem objęli: Jan Krzysztof Ardanowski, minister rolnictwa i rozwoju wsi, wojewodowie śląski i małopolski, marszałkowie województw śląskiego, małopolskiego oraz opolskiego, a także starosta powiatu raciborskiego oraz prezes zarządu Agromax i rektor Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.

- Czekamy na wnioski. Już dziś widzimy, że nie wszyscy czują, jakie zagrożenia płyną ze strony klimatu – tymi słowami prezes Bogusław Berka podsumował pierwszy dzień konferencji.

Organizatorzy zadbali także o artystyczną stronę wydarzenia. Uczestnicy mogli posłuchać koncertu w wykonaniu Adrianny Górki, młodej i zdolnej wokalistki, znanej m.in. z występów w programie TVP2 „Voice of Poland”.

***

Przedsiębiorstwo Rolno-Przemysłowe Agromax istnieje od 1993 r. Gospodaruje na 2620 ha użytków rolnych, znajdujących się na terenie czterech gmin powiatu raciborskiego: Rudnik, Krzanowice, Krzyżanowice i Racibórz (tu mieści się też siedziba firmy). Dominuje towarowa produkcja roślinna (ok. 60 proc. przychodów). Uprawia się tu pszenicę, kukurydzę na ziarno, rzepak, buraki cukrowe. Gospodarstwo produkuje też pasze z kukurydzy, lucerny i traw – dla produkcji zwierzęcej. Pozostała część przychodów pochodzi z produkcji zwierzęcej, w szczególności z uruchomionej w 2007 r. w Wojnowicach (gm. Krzanowice) fermy bydła mlecznego z ponad 1000 sztuk zwierząt. W 2014 r. Agromax uhonorowano Złotą Odznaką za Zasługi dla Województwa Śląskiego. Firma jest także laureatem nagrody Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Więcej informacji: www.agromax-konferencje.pl

Iwona Cybulska, Adventure Media,

Zdjęcia Aleksandry Dik, Adventure Media i Krzysztofa Klette można obejrzeć w naszej fotogalerii


przeglądaj wszystkie
 
© 2013 copyright APRA, wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności | Regulamin | Regulamin prenumerat