Zapraszamy
na strony czasopism wydawnictwa:

Rolnik DzierżawcaNowoczesna UprawaRolniczy Przegląd TechnicznyHoduj z głową bydłoHoduj z głową świnie


Sonda
Na jakie ugrupowanie zagłosujesz w wyborach do Europarlamentu?
 
Koalicja Europejska
Prawo i Sprawiedliwość
Inne ugrupowanie
Nie zagłosuję


Pod naszym patronatem

59. Sesja Naukowa Instytutu Ochrony Roślin – PIB

2019-02-25

59. Sesja Naukowa Instytutu Ochrony Roślin – PIB

Tematem wiodącym tegorocznej Sesji Naukowej Instytutu Ochrony Roślin – PIB, która odbyła się 13-14 lutego w Poznaniu, były nowoczesne rozwiązania w ochronie roślin. Uczestnicy mogli wysłuchać ponad 50 referatów i obejrzeć ponad 80 posterów przygotowanych przez naukowców z kraju i z zagranicy.

W przeddzień uroczystego otwarcia sesji, 12 lutego w hotelu Novotel Poznań Centrum odbyły się dwa spotkania – Forum Młodych Naukowców oraz Forum Nauka – Praktyce. Na pierwszym obradowali młodzi pracownicy naukowi, którzy zaprezentowali wyniki swoich najnowszych badań z zakresu ochrony roślin i wzięli udział w panelu dyskusyjnym na temat zdobywania grantów. Najlepszych wyróżniono i uhonorowano nagrodami.

Drugie forum poświęcone było głównie zagadnieniom transferu wyników badań naukowych do praktyki rolniczej. Było okazją do zapoznania się z aktualną problematyką w integrowanej ochronie i produkcji roślin uprawnych. Prelegenci i uczestnicy spotkania podkreślali, że praktyka domaga się podania przez naukę gotowej recepty na możliwość obniżenia kosztów ochrony roślin, między innymi przez łączne stosowanie zabiegów ochronnych oraz nawozów dolistnych, obniżenie i dzielenie dawek preparatów oraz stosowanie adiuwantów. Zwrócono też uwagę na problem wycofywania przez UE wielu substancji czynnych środków ochrony roślin, co zakłóca prawidłową ochronę i przyczynia się często do powstawania odporności agrofagów, ze względu na brak możliwości zapewnienia prawidłowej rotacji grup chemicznych preparatów.

– 59. Sesja Naukowa IOR ‒ PIB jest okazją do poznania najnowszych osiągnięć naukowych z zakresu ochrony roślin, a także aktualnych problemów producentów rolnych. Z pewnością jest to również okazja do spotkań, dyskusji i nawiązania kontaktów w gronie specjalistów, które w przyszłości mogą zaowocować współpracą oraz podejmowaniem kolejnych naukowych wyzwań – mówił prof. Marek Mrówczyński, dyrektor IOR-PIB, rozpoczynając obrady. Profesor zwrócił uwagę na nowe wyzwania stojące przed ochroną roślin, wśród których wymienił sprawę dopuszczenia zapraw neonikotynoidowych, bezpieczeństwo żywności i ochronę roślin w produkcji ekologicznej.

Bezpieczeństwo żywności było też mottem wystąpienia ministra rolnictwa Jana K. Ardanowskiego, który wziął udział w uroczystym otwarciu sesji. – Ochrona roślin dała rolnictwu postęp porównywalny z odkryciem prawa Liebiga. Umożliwiła wzrost produkcji żywności, ale przyniosła także zagrożenia w postaci chemicznych środków ochrony roślin – mówił minister. – Środki chemiczne należy stosować tylko wtedy, kiedy trzeba, a nauka ma w tym rolnikom pomóc i odpowiedzieć, które z nich można stosować bezpiecznie i w ilości niezbędnej, aby zadziałały. Szef resortu rolnictwa mówił również o konieczności rozszerzenia stosowania w ochronie roślin metod integrowanych i metody biologicznej. Podkreślił znaczenie edukacji zwracając uwagę, że świadomość producentów żywności odnośnie bezpieczeństwa przekłada się na opinię o polskiej żywności na rynkach światowych. Odnosząc się do miejsca i celu spotkania zwrócił uwagę na konieczność wdrażania wyników badań naukowych do praktyki.

O potrzebie zwiększania świadomości społecznej w tematyce zdrowia roślin mówił też Andrzej Chodkowski, główny inspektor ochrony roślin i nasiennictwa

W obliczu zwiększającej się liczby zagrożeń budowanie świadomości konsumentów jest jedną z naszych najważniejszych misji. Dlatego w ostatnich latach podjęto szereg inicjatyw właśnie w dziedzinie promocji zdrowia roślin. W czasie 40. Sesji Konferencji Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) przyjęto rezolucję w sprawie ogłoszenia roku 2020 Międzynarodowym Rokiem Zdrowia Roślin – dodała Kalina Kłobukowska z PIORiN.

Nowe regulacje prawne z zakresu zdrowia roślin na poziomie UE i Polski przedstawili Nina Dobrzyńska i Krzysztof Kielak z Departamentu Hodowli i Ochrony Roślin MRiRW: – 14 grudnia 2019 roku wprowadzone zostaną zmiany w prawodawstwie europejskim. Wymagać one będą także zmian przepisów krajowych. Obowiązująca teraz ustawa z 18 grudnia 2003 roku o ochronie roślin zostanie zastąpiona przez dwa akty prawne: ustawę o ochronie roślin przed agrofagami i ustawę o Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa.

Podczas trwających dwa dni obrad plenarnych nie zabrakło ciekawych tematów poruszających zagadnienia bezpieczeństwa żywności, a także wielu innych, często nowych w ochronie roślin.

***

Kolejna, jubileuszowa 60. Sesja Naukowa IOR – PIB odbędzie się w dniach 11-13 lutego 2020 roku

Maja Olejarska


przeglądaj wszystkie
 
© 2013 copyright APRA, wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności | Regulamin | Regulamin prenumerat