Zapraszamy
na strony czasopism wydawnictwa:

Rolnik DzierżawcaNowoczesna UprawaRolniczy Przegląd TechnicznyHoduj z głową bydłoHoduj z głową świnie


Sonda
Czy odczułeś/odczułaś już wpływ epidemii na działanie Twojego gospodarstwa?
 
Tak
Nie
Trudno powiedzieć


Pod naszym patronatem

Nie tylko o rynku ziemi

2019-09-03

24 września Federacja Związków Pracodawców – Dzierżawców i Właścicieli Rolnych, Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej oraz Towarzystwo Ekonomistów Polskich zapraszają na konferencję pt. „Problemy strukturalne polskiego rolnictwa”.

Konferencja pod honorowym patronatem ministra Jana K. Ardanowskiego odbędzie się w gmachu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Pierwsza część spotkania, które rozpocznie się o godz. 11 będzie poświęcona prezentacji raportu „Problemy strukturalne polskiego rolnictwa”. W kolejnej części zaplanowano debatę z udziałem ekspertów.

Warto podkreślić, że obszerny raport powstał w ramach projektu badawczego, realizowanego od 2017 r. przez Fundację EFRWP i Towarzystwo Ekonomistów Polskich. Jego celem było przeprowadzenie szczegółowej analizy polskiej strukturalnej polityki rolnej. Opracowanie obejmuje zagadnienia związane zarówno z polską, jak i europejską polityką rolną, takie jak: kierunki przemian strukturalnych gospodarstw rolnych w Polsce oraz innych państwach członkowskich UE, struktura produkcji zwierzęcej, a także rynek ziemi rolniczej. Opracowanie zamykają szczegółowe wnioski i rekomendacje pod adresem polityki rolnej. Podstawowe postulaty to ułatwienie transakcji kupna/sprzedaży ziemi rolniczej oraz koncentracja produkcji zwierzęcej.

Konferencja, oprócz prezentacji opracowania, będzie także doskonałą okazją do dyskusji oraz wymiany poglądów na tematy objęte zakresem projektu badawczego. Do udziału w debacie zostali zaproszeni przedstawiciele organizacji rolniczych i lokalnych społeczności z terenów wiejskich, władz rządowych i samorządowych, a także kręgów akademickich oraz instytucji rolniczych.

Patronat medialny nad wydarzeniem sprawuje miesięcznik „Przedsiębiorca Rolny” wraz z dodatkiem „My Dzierżawcy” oraz multiportal Agropolska.pl

(zac)


przeglądaj wszystkie
 
© 2013 copyright APRA, wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności | Regulamin | Regulamin prenumerat