Zapraszamy
na strony czasopism wydawnictwa:

Rolnik DzierżawcaNowoczesna UprawaRolniczy Przegląd TechnicznyHoduj z głową bydłoHoduj z głową świnie


Sonda
Czy otrzymałeś/aś już pomoc po ubiegłorocznej suszy?
 
Tak
Nie
Nie składałem/am wniosku


Pod naszym patronatem

Szanse i wyzwania dla branży nawozów

2019-10-01

to tytuł konferencji, która odbędzie się 23 października  (w godz. 9.00-16.30) w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii w Warszawie (Plac Trzech Krzyży 3/5).

Prelegenci mówić będą o zmianach, jakie niesie unijna regulacja nawozowa 2019/1009, która obejmuje wszystkie rodzaje produktów nawozowych (mineralne i organiczne), jak również produkty mające zwiększyć efektywność wykorzystania składników pokarmowych przez rośliny. Nowa regulacja stwarza większe możliwości produkcji i sprzedaży nawozów w Unii Europejskiej na dużą skalę. Aby skorzystać ze swobodnego obrotu na rynku wewnętrznym unijne produkty nawozowe noszące oznakowanie CE będą jednak musiały spełnić ustalone wymogi w zakresie m.in. dopuszczalnych poziomów zanieczyszczeń, stosowania określonych kategorii składników, procedur oceny zgodności oraz etykietowania.

Celem konferencji jest przybliżenie nowych unijnych przepisów nawozowych. W programie uwzględniona zostanie też tematyka nowelizacji ustawy o nawozach i nawożeniu, biodegradowalnych polimerów w branży nawozowej oraz rolniczego wykorzystania odpadów.

W konferencji, której organizatorem są Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii oraz Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, wezmą udział przedstawiciele Komisji Europejskiej, administracji państwowej, stowarzyszeń branżowych z kraju i zagranicy, producentów nawozów mineralnych i organicznych, importerów i dystrybutorów, podmiotów certyfikujących nawozy i jednostek oceniających zgodność nawozów z przepisami.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Organizatorzy zapewniają tłumaczenie symultaniczne.

Więcej informacji na stronie MPiT.

Zgłoszenia należy przesyłać na adres: Elzbieta.Balcerowska@mpit.gov.pl (tel. 22 26 29 538).przeglądaj wszystkie
 
© 2013 copyright APRA, wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności | Regulamin | Regulamin prenumerat