Zapraszamy
na strony czasopism wydawnictwa:

Rolnik DzierżawcaNowoczesna UprawaRolniczy Przegląd TechnicznyHoduj z głową bydłoHoduj z głową świnie


Sonda
Na jakie ugrupowanie zagłosujesz w wyborach do Europarlamentu?
 
Koalicja Europejska
Prawo i Sprawiedliwość
Inne ugrupowanie
Nie zagłosuję


Pod naszym patronatem

Trzystu najlepszych

2012-04-24

Gospodarstwo Rolne ADKONIS w Kwakowie (woj. pomorskie) oraz Gospodarstwo Rybackie FALKO w miejscowości Boksze Osada (woj. podlaskie) zdobyły pierwsze miejsca w 17. edycji „Rankingu 300” za 2010 r.

Ranking przygotowany został przez naukowców z Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej w Warszawie pod kierownictwem prof. Jacka Kulawika, przy współpracy z Agencją Nieruchomości Rolnych, na podstawie ankiet nadesłanych przez gospodarstwa w ubiegłym roku. Właściciele i dzierżawcy gospodarstw wypełniali ankiety w oparciu sprawozdania wysyłane do GUS i dane księgowe przedsiębiorstw rolnych dzierżawionych i wykupionych od Agencji Nieruchomości Rolnych, spółdzielni rolniczych, spółek Skarbu Państwa oraz gospodarstw rybackich.

Wypełnione ankiety odesłało 240 przedsiębiorstw rolnych, 102 rolnicze spółdzielnie produkcyjne oraz 17 gospodarstw rybackich, a to oznacza, że tylko 10 proc. gospodarstw rolnych zaproszonych do konkursu zdecydowało się wziąć w nim udział. Jeszcze mniej gospodarstw rybackich (ok. 7 proc.), a więcej - prawie 20 proc. - RSP.  Aż 50 przedsiębiorstw rolnych (w tym bardzo dobre) i trzy gospodarstwa rybackie nie chciały ujawnić swojej nazwy.

Średnia powierzchnia - ponad 1000 hektarów

Ranking prezentuje wyniki 300 najlepszych gospodarstw rolnych i 17 najlepszych gospodarstw rybackich osiągnięte w 2010 r. Składa się z tych właśnie dwóch głównych rankingów i sześciu podrankingów: 50 najlepszych przedsiębiorstw rolnych w latach 2008-10, 10 najlepszych przedsiębiorstw rolnych według ukierunkowania produkcji, 10 najlepszych przedsiębiorstw rolnych w poszczególnych formach prawno-organizacyjnych, 10 największych przedsiębiorstw rolnych według przychodów ogółem, 10 najlepszych przedsiębiorstw rolnych na glebach słabych oraz najlepszych przedsiębiorstw rolnych w poszczególnych województwach.

Średnia powierzchnia gospodarstw rolnych, które uczestniczyły w tej edycji „Rankingu 300” wynosiła 1011 ha (najmniejsze gospodarstwo ma 49 ha, największe - 14232 ha). W sumie gospodarstwa uczestniczące w rankingu dzierżawią od ANR 983 tys. ha.

Włączcie się w uzdrawianie!

30 marca zwycięzcy rankingu odebrali nagrody z rąk prezesa ANR Leszka Świętochowskiego, dyrektora IERiGŻ Andrzeja Kowalskiego oraz wiceprezesa ANR Sławomira Pietrzaka w Muzeum Kolekcji im. Jana Pawła II (w Galerii Porczyńskich) w Warszawie.

- Postęp jest naturalną cechą organizmów gospodarczych, ale konkurowanie już nie. Trzeba odwagi, żeby sprawdzić, jak wypada się na tle innych - mówił prezes ANR Leszek Świętochowski, chwaląc uczestników rywalizacji. Skorzystał też z okazji, żeby jeszcze raz przypomnieć, że w polskiej polityce rolnej zachodzą diametralne zmiany: - Do maja 2016 roku grunty z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa zostaną sprywatyzowane na rzecz gospodarstw rodzinnych, żeby zachodni kapitał nie mógł konkurować z naszymi rolnikami, którzy chcą kupić ziemię i powiększyć swoje gospodarstwa. W ciągu 20 lat działalności ANR dwa miliony hektarów trafiło w ręce rolników. Dzięki temu powstało ponad 5 tysięcy gospodarstw o powierzchni ponad 100 hektarów, a ponad 300 tysięcy powiększyło swój areał o 5,5 hektara. To znaczące wielkości.

Prezes ANR zwracał uwagę, że najlepsze efekty ekonomiczne osiągnęły gospodarstwa, które wykupiły grunty rolne od agencji. - Najwydajniej pracuje się na swoim - stwierdził Leszek Świętochowski. - Tę ideę realizujemy kierując ziemię w pierwszej kolejności na powiększenie gospodarstw rodzinnych. Życzę wam, żebyście z większym zaangażowaniem włączyli się w uzdrawianie polskiego rolnictwa - zakończył.

Górą kukurydza

Nagrodzone gospodarstwa robią wszystko, żeby uzdrawiać polskie rolnictwo: korzystają z nowoczesnych technologii, mają strategię rozwoju, są rentowne, przyjazne środowisku i  przestrzegają zasad zrównoważonego rozwoju.

O miejscu w rankingu decydował (tak jak w poprzednim) miernik syntetyczny. - Jednak w odróżnieniu od wyników w 2009 roku w 17. edycji rankingu najsłabiej wypadły gospodarstwa rybackie - zwracał uwagę prof. Jacek Kulawik. - Natomiast najlepiej gospodarstwa rolne nastawione na produkcję zwierzęcą. Do rywalizacji zgłosiło się takich 50 o średniej powierzchni użytków rolnych 1285 hektarów. Wskaźnik bonitacji był tam niższy niż w  gospodarstwach specjalizujących się w produkcji roślinnej lub mieszanej.

Ale to właśnie gospodarstwo zajmujące się wyłącznie produkcją roślinną - ADKONIS w Kwakowie (woj. pomorskie) - osiągnęło w 2010 r. najlepszy wynik. Zajęło ono także pierwsze miejsce w czterech podrankingach: 50 najlepszych przedsiębiorstw rolnych w latach 2008-10, gospodarstw o specjalizacji roślinnej, gospodarstw z majątkiem w większości wykupionym od Skarbu Państwa oraz gospodarstw w woj. pomorskim. - Moje gospodarstwo, wykupione w 90 procentach, obejmuje 543 hektary użytków rolnych, ale razem z gospodarstwami trzech synów - Tomasza, Pawła i Marcina - mamy ponad 1000 hektarów - zdradził Robert Adkonis, właściciel gospodarstwa w Kwakowie. - Sam zajmuję się tylko  produkcją roślinną, a produkcję drobiarską mamy w spółce prowadzonej z synami. Sieję zboże i kukurydzę, a plony sprzedaję spółce, która zajmuje się produkcją jaj.

Zwycięzca „Rankingu 300” zajmuje się rolnictwem od 1971 r. Zaczynał od 12 ha. - Kiedy w 1991 roku pegeery się rozsypały, kupiłem gospodarstwo Kwakowo. To było pierwsze sprzedane gospodarstwo w ówczesnym województwie słupskim - wspomina. - Następnie wykupiłem część gospodarstwa Kuleszewo z magazynami. W ubiegłym roku w „Rankingu 300” zająłem siódme miejsce, a teraz pierwsze, ponieważ produkcja kukurydzy dała lepsze wyniki niż produkcja zbóż.

Drugie miejsce w rankingu najlepszych gospodarstw rolnych zdobyło Gospodarstwo Rolne Hulcze w woj. lubelskim (500 ha, w większości wykupione), a trzecie - Przedsiębiorstwo Rolne AGROJAR w Strzelcach Klasztornych w woj. lubuskim (1460 ha, w większości wykupione).

Troje na jeziorach

Grażyna i Andrzej Falkowscy, dzierżawcy Gospodarstwa Rybackiego Falko w miejscowości Boksze Osada (woj. podlaskie), wystartowali w rankingu po raz pierwszy. I od razu zajęli pierwsze miejsce. - Zajmujemy się rybactwem i organizujemy wypoczynek z wędką na naszych jeziorach - mówi Andrzej Falkowski. Gospodarstwo obejmuje 530 ha jezior i 4 ha stawów narybkowych. - Stawy służą nam wyłącznie do produkcji narybku, który wpuszczamy do naszych jezior. Hodujemy węgorze, szczupaki, sandacze, sieje, sielawy, liny i sumy. W gospodarstwie nie zatrudniamy pracowników - prowadzimy go w trójkę: żona, syn i ja. I mamy co robić - mówi właściciel GR FALKO.

Państwo Falkowscy pierwsze jeziora wydzierżawili od ANR w 1996 r., a później podpisywali kolejne umowy na 30-letnią dzierżawę. Kończą się one w 2024 i 2026 r. - Będziemy próbować podpisać umowę dzierżawy na kolejne 30 lat. Syn skończył rybactwo i nie widzi siebie gdzie indziej, tylko w naszym gospodarstwie - mówi Andrzej Falkowski. - Boimy się jednak, że po zakończeniu dzierżawy będziemy musieli przystąpić do przetargu. Nie mamy żadnej pewności, że wygramy, a przecież dużo inwestujemy - zarybiamy, kupiliśmy samochód-chłodnię do bezpośredniej sprzedaży ryb, złożyliśmy wniosek na dofinansowanie z LGR podchowalni węgorza i siei. Musimy więc zastanowić się, czy pięć lat przed zakończeniem dzierżawy nie zakończyć inwestowania, bo na efekty trzeba czekać od trzech do 10 lat. A może się okazać, że ktoś inny będzie korzystać z naszych inwestycji.

Drugie miejsce w rankingu najlepszych gospodarstw rybackich zajęło Gospodarstwo Rybackie Górki w woj. świętokrzyskim (500 ha), a trzecie - Gospodarstwo Rybackie Ostróda w Warlitach Wielkich w woj. warmińsko-mazurskim (5917 ha użytkowanych wód).

Coraz mniej państwowych stadnin

Od ubiegłego roku zmniejszyła się liczba spółek strategicznych Skarbu Państwa - było ich 49, jest - 46 (8 zajmuje się hodowlą odmian roślin uprawnych, 21 - hodowlą zwierząt gospodarskich, pozostałe 17 to stadniny koni i stada ogierów). 
Tym razem najwyżej w rankingu znalazły się: DANKO Hodowla Roślin (miejsce 64), Ośrodek Hodowli Zarodowej Garzyn (101), Hodowla Zwierząt i Nasiennictwo Roślin Polanowice (113), Przedsiębiorstwo Rolne Długie Stare (124), Stadnina Koni Michałów (129), Kombinat Rolny Kietrz (139), Gospodarstwo Rolno-Hodowlane Żydowo (140), Ośrodek Hodowli Zarodowej Osiek (144) oraz Ośrodek Hodowli Zarodowej Gajewo (145). Pozostałe spółki SP biorące udział w rankingu uplasowały się na miejscach powyżej 150.

Małgorzata Felińska

Więcej zdjęć Tytusa Żmijewskiego można obejrzeć w naszej galerii


przeglądaj wszystkie
 
© 2013 copyright APRA, wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności | Regulamin | Regulamin prenumerat