Zapraszamy
na strony czasopism wydawnictwa:

Rolnik DzierżawcaNowoczesna UprawaRolniczy Przegląd TechnicznyHoduj z głową bydłoHoduj z głową świnie


Sonda
Czy Pani/Pana gospodarstwo spełnia wymogi Dyrektywy azotanowej?
 
Tak
Nie
Trudno powiedzieć


Pod naszym patronatem

Ranking 300

2013-05-09

Po raz drugi z kolei Gospodarstwo Rolne ADKONIS w Kwakowie (woj. pomorskie) zajęło pierwsze miejsce w „Rankingu 300”. Najlepsze wśród przedsiębiorstw rybackich okazało się Gospodarstwo Rybackie Górki w woj. świętokrzyskim (w ub.r. było na drugim miejscu).

Wręczenie nagród w 18. „Rankingu 300” odbyło się 17 kwietnia w Muzeum Kolekcji im. Jana Pawła II (Galerii Porczyńskich) w Warszawie. Zwycięzcy odebrali puchary i dyplomy z rąk ministra rolnictwa Stanisława Kalemby, prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych Leszka Świętochowskiego oraz dyrektora Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej prof. Andrzeja Kowalskiego.

Ranking przygotowany został przez naukowców z IERiGŻ pod kierownictwem prof. Jacka Kulawika, przy współpracy z Agencją Nieruchomości Rolnych, na podstawie ankiet nadesłanych przez wielkotowarowe gospodarstwa rolne. Właściciele i dzierżawcy gospodarstw wypełniali je w oparciu o sprawozdania wysyłane do GUS i dane księgowe przedsiębiorstw rolnych dzierżawionych oraz wykupionych od ANR, spółdzielni rolniczych, spółek Skarbu Państwa i gospodarstw rybackich. Ranking prezentuje wyniki 300 najlepszych gospodarstw rolnych i 17 najlepszych gospodarstw rybackich osiągnięte w 2011 r. Składa się z tych właśnie dwóch głównych rankingów i ośmiu podrankingów: 50 najlepszych przedsiębiorstw rolnych w latach 2009-11, 10 najlepszych przedsiębiorstw rolnych według ukierunkowania produkcji, 10 najlepszych przedsiębiorstw rolnych w poszczególnych formach prawno-organizacyjnych, 10 największych przedsiębiorstw rolnych według przychodów ogółem, 10 najlepszych przedsiębiorstw rolnych na glebach słabych oraz najlepszych przedsiębiorstw rolnych w poszczególnych województwach, a także 10 najlepszych przedsiębiorstw osób fizycznych i 10 najlepszych przedsiębiorstw osób prawnych.

Zastrzeżone dane

- To jest najsprawiedliwszy ranking, ponieważ bada wyniki ekonomiczne, których nie da się oszukać, a nie opiera się na odczuciach komisji konkursowej – mówił prowadzący galę Michał Siegieda, dziennikarz TVP1.

„Ranking 300” to znakomita inicjatywa - przyczynia się do podnoszenia poziomu przedsiębiorstw rolnych powstałych na mieniu Skarbu Państwa. Ponadto uroczystość wręczenia nagród pozwala przedsiębiorcom rolnym spotkać się i wymienić doświadczenia”chwalił konkurs prezydent RP Bronisław Komorowski w liście odczytanym przez Dariusza Młotkiewicza, sekretarza stanu w Kancelarii Prezydenta RP.

- Dziękuję za to, że zdecydowaliście się poddać ocenie – mówił do przedsiębiorców rolnych Leszek Świętochowski, prezes ANR. – Chęć podzielenia się sukcesem wymaga pewnej odwagi, podjęcia ryzyka.

Jednak nie wszyscy przedsiębiorcy rolni chcieli podzielić się swoim sukcesem – aż 34 gospodarstwa rolne i trzy rybackie przesłały do IERiGŻ wypełnione ankiety, ale nie wyraziły zgody na ujawnienie swoich danych. Wśród niech znalazło się gospodarstwo rolne, które w głównym rankingu zajęło drugie miejsce.

Najlepsze po raz drugi

Najwyższy stopień na podium zajęło Gospodarstwo Rolne ADKONIS w Kwakowie (woj. pomorskie), które utrzymało pierwsze miejsce także w pięciu podrankingach: 50 najlepszych przedsiębiorstw rolnych w latach 2009-11, gospodarstw o specjalizacji roślinnej, gospodarstw z majątkiem w większości wykupionym od Skarbu Państwa, gospodarstw w woj. pomorskim oraz 10 najlepszych przedsiębiorstw osób fizycznych. Właścicielem gospodarstwa o powierzchni 543 ha jest Robert Adkonis. Prowadzi je wspólnie z trzema synami - Tomaszem, Marcinem i Pawłem, a ich gospodarstwa obejmują łącznie ponad 1000 ha. Robert Adkonis specjalizuje się tylko w produkcji roślinnej, a produkcję drobiarską - fermę kur niosek prowadzi w spółce z synami. Zwycięzca „Rankingu 300” zajmuje się rolnictwem od 1971 r. Zaczynał od 12 ha. - Kiedy w 1991 roku pegeery się rozsypały, kupiłem gospodarstwo Kwakowo. To było pierwsze sprzedane gospodarstwo w ówczesnym województwie słupskim. Następnie wykupiłem część gospodarstwa Kuleszewo z magazynami – mówił nam w ubiegłym roku. W tym roku nagrodę dla gospodarstwa odebrał jego syn Paweł.

Trzecie miejsce w rankingu najlepszych przedsiębiorstw rolnych zdobyło Gospodarstwo Rolne Derczewo w woj. zachodniopomorskim, które na 170 ha prowadzi produkcję roślinną. Tak jak 22 gospodarstwa sklasyfikowane najwyżej w głównym rankingu (w ubiegłym roku czołowe miejsca zajmowały gospodarstwa specjalizujące się w produkcji zwierzęcej).  
Natomiast w rankingu przedsiębiorstw rybackich pierwsze miejsce zajęło Gospodarstwo Rybackie Górki (woj. świętokrzyskie), które w ub.r. było trzecie. – Mamy 550 hektarów pod wodami, w tym 375 hektarów wykupionych – powiedział nam Jan Druch, prezes spółki i właściciel 87 proc. udziałów. – Nasza spółka, która prowadzi to gospodarstwo od pięciu lat, hoduje głównie karpie, ale też szczupaki, tołpygi, amury i sandacze.

Drugie miejsce w tej rywalizacji zajęło Gospodarstwo Rybackie Krogulna w woj. opolskim, należące do Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasów Państwowych (667 ha pod wodami), a trzecie – Gospodarstwo Rybackie FALKO w woj. podlaskim (533 ha jezior), które w ub.r. zajęło pierwsze miejsce.

Kietrz na pierwszym miejscu

Wśród jednoosobowych spółek Skarbu Państwa zwyciężył Kombinat Rolny Kietrz (woj. opolskie) o powierzchni ponad 8,2 tys. ha, drugie miejsce zajęła Hodowla Zwierząt i Nasiennictwo Roślin Polanowice (woj. kujawsko-pomorskie), o powierzchni ponad 1200 ha, a trzecie – Ośrodek Hodowli Zarodowej Kamieniec Ząbkowicki (woj. dolnośląskie), o powierzchni prawie 4 tys. ha.

To gospodarstwa osiągające najlepsze wyniki spośród wszystkich 47 spółek hodowlanych o szczególnym znaczeniu dla naszej gospodarki, nad którymi nadzór właścicielski sprawuje ANR. Osiem z nich zajmuje się hodowlą odmian roślin rolniczych i ogrodniczych, 21 – hodowlą zwierząt gospodarskich, a pozostałe 17 to stadniny koni i stada ogierów.

- Spółki strategiczne Skarbu Państwa odgrywają dominująca rolę w hodowli roślin, mają bowiem, zgodnie z danymi na koniec 2011 roku, 52-procentowy udział w odmianach roślin  rolniczych i 60-procentowy w odmianach roślin warzywnych pochodzących z krajowej hodowli, a wpisanych do Krajowego Rejestru Odmian – mówił prezes ANR Leszek Świętochowski. – Spółki hodowli zwierząt prowadzą głównie hodowlę bydła w oparciu o 24,6 tysięcy krów, co stanowi 3,9 procent ocenianej populacji krajowej.

To był dobry rok

- Rok 2011 był bardzo dobry dla rolnictwa – ocenił prof. Jacek Kulawik, autor „Rankingu 300”. – W 2012 było gorzej, ten rok też nie zapowiada się dobrze, ale proszę się nie zrażać, może uprawy nadrobią opóźnienie.

W 2011 r. najsłabsze wyniki osiągnęły gospodarstwa specjalizujące się w produkcji zwierzęcej, lepiej wypadły te, które prowadziły produkcję mieszaną oraz rybackie, a najlepiej - ukierunkowane na produkcję roślinną. – Co nie znaczy, że gospodarstwa o kierunkach zwierzęcym czy mieszanym są zagrożone – uspokajał prof. Kulawik. – W zasadzie wszystkie miały zadowalający poziom nadwyżki finansowej w stosunku do zobowiązań bilansowych na koniec 2011 roku, chociaż u części rybaków możliwe były napięcia, gdyż w prawie 38 procentach ich aktywa finansowe były jakimś rodzajem długu.

Naukowiec przyznał, że jednym ze źródeł wysokiej efektywności i pozycji finansowej gospodarstw nastawionych na produkcję roślinną było ich relatywnie najwyższe subsydiowanie. Natomiast w gospodarstwach ukierunkowanych na produkcję zwierzęcą w 2011 r. udział subsydiów w przychodach ogółem był niższy o 36-43 proc. w porównaniu do gospodarstw o kierunku roślinnym.

Małgorzata Felińska

Zdjęcia Tytusa Żmijewskiego można obejrzeć w naszej galerii


przeglądaj wszystkie
 
© 2013 copyright APRA, wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności | Regulamin | Regulamin prenumerat