Zapraszamy
na strony czasopism wydawnictwa:

Rolnik DzierżawcaNowoczesna UprawaRolniczy Przegląd TechnicznyHoduj z głową bydłoHoduj z głową świnie


Sonda
Na jakie ugrupowanie zagłosujesz w wyborach do Europarlamentu?
 
Koalicja Europejska
Prawo i Sprawiedliwość
Inne ugrupowanie
Nie zagłosuję


Pod naszym patronatem

200-lecie SGGW

2015-02-09

Wydawnictwo APRA wraz z miesięcznikiem „Przedsiębiorca Rolny” objęło patronatem medialnym odchody jubileuszu 200-lecia Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego na Wydziale Rolnictwa i Biologii.

Wydział Rolnictwa i Biologii SGGW w Warszawie jest najstarszym wydziałem zajmującym się rolnictwem w Polsce. W ramach obchodów odbyły się konferencja dydaktyczna poświęcona kształceniu na odległość „E-learning w kształceniu studentów” (20 marca) i Dzień Wydziału (28 maja). Planowana jest „Konferencja Jubileuszowa – 200-lecie badań rolniczych i biologicznych na Wydziale Rolnictwa i Biologii” (24-25 września) oraz zjazd absolwentów (26 września). Organizatorzy spodziewają się, że na zjazd absolwentów przyjedzie 2 tysiące gości.
28 maja, podczas Dnia Wydziału, otwarta została wystawa fotograficzna „Wspomnienia historyczne Wydziału Rolnictwa i Biologii”, która potrwa do końca maja 2016 r. Obejmuje ona okres od powstania Instytutu Agronomicznego w Marymoncie w 1816 r. po dzień dzisiejszy, uwzględniając zmiany organizacyjne i kolejne miejsca, w których prowadzono kształcenie rolnicze i biologiczne.
Pierwsza część wystawy przybliża wydarzenia z życia wydziału. Zaprezentowane tu zostały kolejne jego siedziby, przedstawieni kolejni dziekani, nie brakuje zdjęć ze starych sal wykładowych i przedwojennych ćwiczeń terenowych oraz z tajnego nauczania w czasie okupacji. Są też zamiejscowe ośrodki dydaktyczne w Widzewie, Łowiczu i Leśnej Podlaskiej, gdzie studenci rolnictwa niestacjonarnego mogli kształcić się bliżej swojego miejsca zamieszkania.
W części drugiej jednostki Wydziału Rolnictwa i Biologii zaprezentowały swoją historię i to, czym zajmują się obecnie. Można było obejrzeć bazę badawczą zarówno pod względem wyposażenia w aparaturę jak i możliwości prowadzenia doświadczeń polowych, w tym Wydziałową Stację Doświadczalną w Skierniewicach z unikalnymi w skali Europy wieloletnimi badaniami nawozowymi. Katedry zaprezentowały swoje główne tematy badawcze i osiągnięcia w dziedzinie nauk rolniczych i biologicznych.

Szczegółowe informacje na www.agrobiol.sggw.waw.pl/new/index.php/pl/200-lat-sggw/program-obchodów-jubileuszowych

Film można obejrzeć na kanale Agropolska.pl na Youtube

(Fem)


przeglądaj wszystkie
 
© 2013 copyright APRA, wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności | Regulamin | Regulamin prenumerat