Zapraszamy
na strony czasopism wydawnictwa:

Rolnik DzierżawcaNowoczesna UprawaRolniczy Przegląd TechnicznyHoduj z głową bydłoHoduj z głową świnie


Sonda
Czy Pani/Pana gospodarstwo spełnia wymogi Dyrektywy azotanowej?
 
Tak
Nie
Trudno powiedzieć


Pod naszym patronatem

VIII Forum Energetyki Prosumenckiej

2015-03-10

Od 12 do 13 maja w Warszawie, w gmachu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbędzie się VIII Forum Energetyki Prosumenckiej zorganizowane przez Instytut Energetyki Odnawialnej.

Tegoroczna konferencja przebiegać ma pod hasłem „Obywatel z Energią”. Forum towarzyszyć będzie oddzielna sesja tematyczna, na której omówione zostaną wyniki projektu „Odnawialne Źródła Energii w gospodarstwach rolnych” – OZERISE.

Tegoroczna tematyka będzie dotyczyła wyłącznie rozwoju sektora energetyki prosumenckiej. Bardzo dobrym impulsem do jej rozwoju jest uchwalona 20 lutego 2015 r. przez Sejm ustawa o odnawialnych źródłach energii. Ustawa, pomimo swoich ograniczeń, stworzyła realne warunki do wytwarzania energii elektrycznej z OZE w ponad 200 tys. nowoczesnych mikroinstalacjach użytkowanych przez gospodarstwa domowe, małe firmy, samorządy i tzw. „trzeci sektor”. Dzięki taryfom gwarantowanym prosumenci mają pewność, że wytworzona przez nich energia będzie kupowana przez zakłady energetyczne przez 15 lat po stałej cenie.

Podczas konferencji przedstawione zostaną najnowsze prognozy, informacje gospodarcze, aktualny stan prac nad regulacjami prawnymi oraz praktyczne aspekty związane z inwestowaniem w mikroinstalacje OZE w Polsce.

Podczas konferencji eksperci odpowiedzą na pytania: Kim jest prosument? Co zyska, a co straci, gdy przepisy ustawy o OZE wejdą w życie? W jaki rodzaj mikroinstalacji OZE warto zainwestować (kolektory słoneczne, kotły na biomasę, pompy ciepła, systemy fotowoltaiczne,

czy też małe elektrownie wiatrowe)? Inwestować już dziś, czy dopiero za rok? Co wybrać: dotację z programu NFOŚiGW, dotację z programu PROW, czy taryfy gwarantowane FiT lub net-metering? Kiedy powstaną pierwsze mikrosieci OZE w Polsce? Jak sterować mikrosiecią domową? Jak sterować mikrosiecią lokalną? Czy i w jaki sposób instalacje prosumenckie mogą wpłynąć na koncepcję organizacyjną sieci wytwarzania i dystrybucji energii elektrycznej?

 

Program VIII Forum Energetyki Prosumenckiej:

1. dzień Forum

 

- Aktualna sytuacja prawna na rynku energetyki obywatelskiej: taryfy gwarantowane FiT i net-metering, kwestie podatkowe, dotacja inwestycyjna a taryfy FiT;

- Rynek energetyki prosumenckiej (kolektory słoneczne, kotły na biomasę, fotowoltaika, pompy ciepła, małe elektrownie wiatrowe, mikrobiogazownie);

- Mikroinstalacje hybrydowe: dobór, budowa, koszty;

- Nowe normy dla instalacji OZE, etykietowanie energetyczne;

- Monitoring i sterowanie pracą instalacji fotowoltaicznych on- i off-grid;

- Zarządzanie mikrosieciami energetycznymi;

- Magazynowanie energii elektrycznej.

2. dzień Forum

 

- Odnawialne źródła energii w gospodarstwach rolnych i mikrosieciach;

- Finansowanie projektów odnawialnych źródeł energii z programów RPO, Horyzont 2020 i Prosument;

- Organizacja, finansowanie i implementacja prosumenckich projektów odnawialnych źródeł energii w Niemczech;

- Dyskusja panelowa: Inwestycje prosumenckie, czy to się opłaca?

- Społeczeństwo obywatelskie jako główny podmiot produkcji energii z OZE;

- Panel dyskusyjny: Mamy ustawę o OZE, ale co dalej z energetyką prosumencką?

 

Instytut Energetyki Odnawialnej od początku swej działalności podejmował działania i inicjatywy na rzecz pełnego odblokowania olbrzymiego i wciąż niewykorzystanego potencjału mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii, energetyki prosumenckiej i obywatelskiej. Niemniej sukces i ogromny wkład w przełamanie dotychczasowego impasu w rozpoczętej budowie rynku energetyki prosumenckiej w Polsce jest udziałem wielu środowisk i znakomitych osobowości świata polityki, nauki, mediów oraz przemysłu i organizacji pozarządowych.

W historycznym momencie wprowadzenia taryf gwarantowanych oraz powszechnego poczucia dokonanego przełomu w energetyce odnawialnej i w krajowej energetyce, Instytut Energetyki Odnawialnej pragnie wyróżnić osoby szczególnie zasłużone dla rozwoju energetyki obywatelskiej w formie specjalnego tytułu przyznanego po raz pierwszy w 2015 r., podczas VIII Forum Energetyki Prosumenckiej.

Tytuł „Laur prosumenta” to nagroda unikalna, przyznawana osobom nieprzeciętnym, które przyczyniły się do łamania barier i otwarcia drogi do powszechnej, masowej energetyki obywatelskiej. Nagroda ma charakter honorowy i stanowi wyróżnienie dla osób i instytucji wyjątkowo aktywnych w obszarze tworzenia prosumenckiego rynku energetyki odnawialnej w Polsce. Laureaci pierwszej edycji oraz kolejnych edycji tytułu „Laur prosumenta” wejdą w skład kapituły. Kolejne tytuły w następnych latach będą wręczane również podczas Forum Energetyki Prosumenckiej.

Do nagród nominowano w trzech kategoriach: polityka, media, całokształt dokonań – autorytet.

Więcej informacji oraz rejestracja na www.ieo.pl i www.forum.ieo.pl


(Fem)


przeglądaj wszystkie
 
© 2013 copyright APRA, wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności | Regulamin | Regulamin prenumerat