Zapraszamy
na strony czasopism wydawnictwa:

Rolnik DzierżawcaNowoczesna UprawaRolniczy Przegląd TechnicznyHoduj z głową bydłoHoduj z głową świnie


Sonda
Czy Pani/Pana gospodarstwo spełnia wymogi Dyrektywy azotanowej?
 
Tak
Nie
Trudno powiedzieć


Pod naszym patronatem

Święto SGGW i absolwentów

2015-09-29

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w przyszłym roku będzie obchodziła jubileusz 200-lecia kształcenia rolniczego.

Uroczystości towarzyszące okrągłej rocznicy już trwają. Kolejną ich odsłoną była konferencja jubileuszowa zorganizowana 25 września przez Wydział Rolnictwa i Biologii SGGW oraz zjazd absolwentów tego wydziału 26 września.

Kształcenie na dwóch poziomach

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego jest najstarszą rolniczą szkołą wyższą w Polsce i czwartą taką uczelnią w Europie. Jej początki sięgają 1816 r., kiedy dzięki staraniom Stanisława Staszica i Stanisława Potockiego utworzony został Instytut Agronomiczny w Marymoncie. Jego pierwszym dyrektorem był Jerzy Benjamin Flatt, specjalista od stosunków gospodarczych w Królestwie Polskim. Instytut Agronomiczny prowadził kształcenie na dwóch poziomach: wyższym dla przyszłych ekonomów i zarządców, a także synów właścicieli ziemskich oraz elementarnym – dla przyszłych kwalifikowanych robotników. Pierwszą siedzibą instytutu był pałacyk królowej Marysieńki Sobieskiej. Uczelni przydzielono dobra rządowe – Marymont z Bielanami i folwarkami Ruda Wawrzyszew i Buraków.

Instytut poddawany rusyfikacji i zamykany po upadkach powstań narodowych (listopadowego i styczniowego), przeniesiony został najpierw do Puław, a następnie do Rosji. Tymczasem w Królestwie Polskim nadal próbowano zorganizować wyższe szkolnictwo rolnicze. Wieloletnie starania doprowadziły do powstania w 1918 r. Królewsko-Polskiej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Po odzyskaniu niepodległości przez Polskę uczelnię nazwano Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego. Wydział Rolnictwa i Biologii to najstarsza jednostka uczelni i jeden z jej filarów.

Naukowcy z agrobiznesem

– Mamy nadzieję, że spotkanie przyczyni się do rozszerzenia współpracy z przedsiębiorcami agrobiznesu i sektorów gospodarki związanych z postępem nauk biologicznych – mówiła przed rozpoczęciem konferencji dziekan WRiB prof. Grażyna Garbaczewska. W jej programie znalazła się prezentacja aktualnej sytuacji wydziału i planów na przyszłość. Natomiast w części naukowej wiele uwagi poświęcono kierunkom zmian w rolnictwie po integracji Polski z UE, a także m.in. bioinformatyce w badaniach niepoznanych obszarów i elementów genomu.

Otwierając konferencję rektor SGGW prof. Alojzy Szymański przypomniał wielkie zasługi, jakie dla polskiego rolnictwa i nauk biologicznych ma wydział. Zwrócił uwagę, że konieczne jest stałe podnoszenie jakości kształcenia i tworzenie nowych możliwości rozwoju dla studentów.

Zjazd absolwentów

W ramach obchodów 200-lecia uczeni 26 września odbył się jubileuszowy zjazd absolwentów Wydziału Rolnictwa i Biologii. W Auli Kryształowej spotkało się kilkaset osób, które z radością wspominały lata edukacji w SGGW. – Wydział Rolnictwa i Biologii SGGW to wydział-matka, od którego wszystko się zaczęło – przypomniał prorektor ds. rozwoju prof. Wiesław Bielawski. Podkreślał, że absolwenci to intelektualna elita, która wpłynęła i nadal wpływa na kształt polskiego rolnictwa i przyczynia się do rozwoju wsi.

Spotkanie miało charakter konferencji, podczas której głos zabierali nie tylko przedstawiciele władz SGGW, ale przede wszystkim absolwenci, z których najstarszy obecny na zjeździe zdobył dyplom w 1951 r.

Dziekan wydziału podkreślała, że WRiB prężnie się rozwija i stawia sobie nowe cele. – Chcemy  być atrakcyjną uczelnią dla młodych ludzi – zaznaczyła prof. Grażyna Garbaczewska.

Sporo czasu poświęcono na spotkania kolejnych roczników absolwentów w poszczególnych katedrach. To właśnie tam byli studenci mieli możliwość rozmowy z kolegami i koleżankami, których często nie widzieli od kilkudziesięciu lat.

Na zakończenie zjazdu odbył się uroczysty bal jubileuszowy.

Krzysztof Zacharuk

Zdjęcia Krzysztofa Zacharuka można obejrzeć w naszej fotogalerii

 

 


przeglądaj wszystkie
 
© 2013 copyright APRA, wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności | Regulamin | Regulamin prenumerat