Zapraszamy
na strony czasopism wydawnictwa:

Rolnik DzierżawcaNowoczesna UprawaRolniczy Przegląd TechnicznyHoduj z głową bydłoHoduj z głową świnie


Sonda
Czy Pani/Pana gospodarstwo spełnia wymogi Dyrektywy azotanowej?
 
Tak
Nie
Trudno powiedzieć


Pod naszym patronatem

II Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu w Turznie pod Toruniem

2015-10-20

- Program Rozwoju Obszarów Wiejskich w latach 2015-20 ukierunkowany będzie na wzrost konkurencyjności rolnictwa, a więc na innowacje – mówił podczas II Europejskiego Kongresu Menadżerów Agrobiznesu Paweł Szabelak z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Przedstawiciel resortu rolnictwa przekonywał rolników do uczestnictwa w szkoleniach, na których przedstawiane zostaną innowacyjne rozwiązania, już sprawdzone w gospodarstwach. – Szkolenia będą finansowane z nowego PROW, ich uczestnicy – rolnicy i właściciele lasów – nie poniosą  żadnych kosztów – mówił Paweł Szabelak.

Co to jest EPI?

Obok działań „Transfer wiedzy i innowacji” oraz „Doradztwo rolnicze” w tej perspektywie finansowej Komisja Europejska stawia na EPI (Europejskie Partnerstwo Innowacyjne, po angielsku European Innovation Partnership - EIP).

EPI tworzyć będą tzw. grupy operacyjne na rzecz innowacji oraz realizacji innowacyjnych projektów, które zostaną sfinansowane z PROW, z nowego działania „Współpraca”, Leży ono w gestii Agencji Rynku Rolnego.

Polski budżet na to działanie wynosi prawie 37 mln euro, a dofinansowanie jednego projektu, który powinien się zakończyć w ciągu trzech lat (z możliwością wydłużenia tego okresu) to maksymalnie 12 mln zł. Wsparcie dotyczy tworzenia i funkcjonowania grup operacyjnych na rzecz innowacji oraz realizacji przez te grupy projektów, które doprowadzą do opracowania nowych produktów, praktyk, procesów, technologii, metod organizacji i marketingu.

Dofinansowane zostanie do 100 proc. wydatków kwalifikowalnych związanych z kosztami bieżącymi funkcjonowania grupy operacyjnej, prowadzeniem prac badawczych bezpośrednio związanych z wdrożeniem przedmiotu operacji, testów, studiów wykonalności, przygotowania planu operacyjnego grupy, animacji, promocji rezultatów operacji, przygotowania planu biznesowego operacji.

– Mamy nadzieję, że w Polsce powstanie 90 EPI – stwierdził Paweł Szabelak. Grupy operacyjne nie mogą się składać z samych rolników, muszą być utworzone przez co najmniej dwa różne podmioty należące do różnych kategorii (z zastrzeżeniem, że w grupie musi znaleźć się co najmniej jeden rolnik): rolnicy lub grupy rolników, posiadacze lasów, naukowcy (instytuty lub jednostki naukowe, uczelnie), przedsiębiorcy sektora rolnego lub spożywczego, przedsiębiorcy z sektorów działających na rzecz sektora rolnego i spożywczego (np. producenci nawozów, pasz, środków ochrony roślin, maszyn i urządzeń do produkcji). Ponadto do grupy operacyjnej mogą należeć: podmioty doradcze, konsumenci i ich organizacje, jednostki samorządu terytorialnego, organizacje branżowe i międzybranżowe działające w obszarze łańcucha żywnościowego.

- Dlatego najlepiej do każdego projektu powołać konsorcjum – radził przedstawiciel MRiRW.

Zapytaj na stronie

Komisja Europejska tak poważnie potraktowała EIP, że w strukturach DG AGRI powołała EIP-AGRI finansowane z dwóch źródeł: Horyzont 2020 i Funduszu na Rzecz Obszarów Wiejskich. – Wiedza przekazywana rolnikom przez naukowców to norma – mówił podczas kongresu Remco Schreuder, holenderski rolnik, jeden z 230 ekspertów EIP-AGRI. – Natomiast u nas informacje przekazywane są w obie strony – naukowcy uczą rolników, rolnicy naukowców. A także rolnicy doradzają rolnikom.

W tym celu powstała też strona internetowa ec.europa.eu/eip, za pośrednictwem której można zadać pytanie (i spodziewać się podpowiedzi, jak rozwiązać problem), można też samemu opisać swoje doświadczenia, które mogą przydać się innym farmerom. – Jeśli rolnik ze Słowacji ma jakiś problem, a rolnik z Hiszpanii zna rozwiązanie, to na tej stronie może mu podpowiedzieć – wyjaśniał mechanizm Remco Schreuder. Strona jeszcze nie działa w języku polskim, ale w przyszłości będzie.

EIP-AGRI podzielone jest na grupy fokusowe (składające się z ekspertów) zajmujące się np. roślinami białkowymi, hodowlą zwierząt, wydajnością farm, efektywnością nawozów, zasobami genetycznymi, trwałymi użytkami zielonymi, emisją gazów cieplarnianych z produkcji mięsa i mleka, rolnictwem organicznym, rolnictwem precyzyjnym, materią organiczną w glebie, chorobami odglebowymi itd. Od 2014 r. spotykają się one dwa razy w roku i przedstawiają rezultaty swoich prac, które są też publikowane na stronie ec.europa.eu/eip. – Te materiały mają być pomocą na grup operacyjnych w poszczególnych krajach członkowskich – wyjaśniał Schreuder.

- Wiemy jak uprawiać rośliny białkowe i o to nie musimy pytać, natomiast nie wiemy co zrobić, żeby ten rynek był stabilny – dociekał, czy problemem może się zająć EIP-AGRI Juliusz Młodecki, rolnik i prezes Krajowego Zrzeszenia Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych.

- EIP AGRI już się tym zajęła i rekomenduje stworzenie europejskiej giełdy roślin białkowych – odpowiedział Remco Schreuder. 

***
II Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu odbył się w Turznie pod Toruniem 15 i 16 października. Spotkanie zorganizowały Związek Pracodawców–Dzierżawców i Właścicieli Rolnych w Bydgoszczy oraz European Landowners’ Organization w Brukseli (europejska organizacja właścicieli ziemskich). Rolnicy mieli okazję wysłuchać specjalistów z ministerstwa rolnictwa, Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej w Warszawie, ARR, ARiMR, ANR, CDR w Brwinowie, UP w Poznaniu oraz UP w Lublinie

Małgorzata Felińska

Zdjęcia Tytusa Żmijewskiego można obejrzeć w naszej fotogalerii


przeglądaj wszystkie
 
© 2013 copyright APRA, wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności | Regulamin | Regulamin prenumerat