Zapraszamy
na strony czasopism wydawnictwa:

Rolnik DzierżawcaNowoczesna UprawaRolniczy Przegląd TechnicznyHoduj z głową bydłoHoduj z głową świnie


Sonda
Czy Pani/Pana gospodarstwo spełnia wymogi Dyrektywy azotanowej?
 
Tak
Nie
Trudno powiedzieć


Pod naszym patronatem

Ranking 300

2016-01-05

Tylko dzięki poświęceniu i naprawdę ciężkiej pracy można odnieść sukces – przekonywali laureaci 21. edycji Rankingu 300 najlepszych przedsiębiorstw rolnych i rybackich za 2014 rok.


Ranking to prestiżowy konkurs prowadzony od 1995 r. przez Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej oraz Agencję Nieruchomości Rolnych, któremu patronuje nasza redakcja. Ma na celu prezentację osiągnięć gospodarstw wielkotowarowych utworzonych na bazie byłych PGR-ów.

Decyduje ankieta
Naukowcy co roku wysyłają do gospodarstw ankiety z pytaniami o powierzchnię, typ produkcji, zatrudnienie, formę własności i finanse, analizują odpowiedzi i wyłaniają najlepszych.

Nasze zestawienie jest całkowicie niezależne, bo opiera się na twardych danych ekonomicznych – zapewnia prof. Jacek Kulawik z Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, który kieruje zespołem przygotowującym rankingi.
W tym roku gala finałowa Rankingu 300 odbyła się 10 grudnia w Warszawie. Podczas uroczystości w Auli Kryształowej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego nagrody odebrali rolnicy z całego kraju.

Naprawdę nie spodziewaliśmy się zwycięstwa. To dla nas ogromne zaskoczenie, ale jednocześnie powód do dumy – mówił Łukasz Haase, który wspólnie z rodziną prowadzi gospodarstwo Steblewo (znane również jako Haase Farm) w woj. pomorskim. – Takie wyróżnienia motywują do jeszcze lepszej pracy – dodał Władysław Haase.

Ministerstwo bije brawo

Wiceminister rolnictwa Zbigniew Babalski podkreślił, że Ranking 300 jest potwierdzeniem siły polskiego rolnictwa. – Gratuluję wszystkim, którzy wzięli udział w konkursie i zgodzili się na weryfikację swoich dokonań. To bardzo ważne, aby pokazywać i nagradzać najlepszych – zaznaczył.

Babalski zapewnił jednocześnie, że Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi nadal będzie wpierało organizację Rankingu 300. Chcemy jednak namawiać do tego, aby przy okazji tworzenia kolejnego zestawienia pokusić się o sformułowanie dodatkowych wniosków i rekomendacji, z których będą mogły skorzystać wszystkie polskie gospodarstwa rolne – wyjaśnił wiceminister.

Z kolei Waldemar Humięcki, który pełni obowiązki prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych zwrócił uwagę, że gospodarstwa, które powstały na gruzach PGR-ów świetnie sobie radzą i są przykładem dla innych. – Jesteście dumą dla całego polskiego rolnictwa i przykładem dla innych. Nie zwalniajcie tempa – zachęcał. Zwrócił też uwagę, że bardzo dobrze w zestawieniu wypadły spółki, nad którymi pieczę sprawuje ANR. Szczególnie pod względem płynności i wypłacalności oraz ryzyka działalności mierzonego wskaźnikiem pokrycia aktywów ogółem kapitałem własnym. – Kolejny raz udowodniliśmy, że państwowe to absolutnie nie oznacza gorsze – zauważył.

Co dalej?

Autorzy rankingu w końcowych podsumowaniach zwrócili uwagę, że 2014 r. był kolejnym trudnym rokiem dla rolnictwa, o czym świadczy chociażby ujemna średnia rentowność sprzedaży.

Zdecydowanie najwyższą efektywność finansową osiągnęły gospodarstwa mieszane, które starały się umiejętnie zrównoważyć produkcję roślinną i zwierzęcą. Znacznie gorzej radziły sobie te podmioty, które postawiły na produkcję zwierzęcą. Powodów do zadowolenia nie mieli także rybacy.

W kuluarach uroczystej gali sporo mówiono na temat tego, jak będzie wyglądał ranking za 2015 rok, który dla wielu gospodarstw okazał się katastrofalny chociażby ze względu na suszę.

Na pewno nastąpi gwałtowne pogorszenie wyników finansowych we wszystkich grupach przedsiębiorstw, bo spustoszenie oprócz suszy wywołały także spadki cen produktów rolnych oraz system dopłat bezpośrednich, który jest szczególnie niekorzystny dla wielkoobszarowych gospodarstw.

Może będą współpracować

Naukowcy IERiGŻ podkreślają, że ranking stanowi uszeregowanie przedsiębiorstw (gospodarstw) według ściśle określonego kryterium, co pozwala nie tylko na porównanie wyników, ale również znalezienie uczestnikom rankingu odpowiednich partnerów do współpracy. Poza dwoma rankingami głównymi zestawiono jeszcze siedem podrankingów według: form prawno-własnościowych przedsiębiorstw; osobowości prawnej organizacji gospodarstwa (spółki, gospodarstwa osób fizycznych); ukierunkowania produkcji rolniczej (roślinna, zwierzęca lub mieszana); przychodów ogółem, na najlepszych glebach, województw oraz najlepszych wyników finansowych 2012-14. Z wyjątkiem ostatniego i przedostatniego w każdym z podrankingów znalazło się po dziesięć przedsiębiorstw. Autorzy zestawienia zwracają uwagę, że ważnym podrankingiem jest ten, w którym prezentuje się pięćdziesiąt najlepszych gospodarstw uczestniczących nieprzerwanie w rankingu w ostatnim trzyleciu.

–  W tym podrankingu o miejscu decydowała suma uzyskanych miar symetrycznych w latach 2012-2014 w rankingu głównym. Im była ona większa, tym gospodarstwo znajdowało się wyżej. W podrankingu wojewódzkim natomiast pokazano jedynie te przedsiębiorstwa, które zgodziły się ujawnić swoją nazwę w edycji za rok 2014 – tłumaczy prof. Jacek Kulawik.

Najlepsze przedsiębiorstwa rolne w 2014 roku:

1. GR Steblewo (woj. pomorskie)
2. GR Gołębie (woj. lubelskie)
3. GR Hulcze (woj. lubelskie)

Najlepsze przedsiębiorstwa rybackie w 2014 roku:
1. GR Falko Puńsk (woj. podlaskie)
2. PGLLPGR Krogulna (woj. opolskie)
3. PGLLP G. Ryb. Niemodlin (woj. opolskie)

Najlepsze przedsiębiorstwa rolne według ukierunkowania produkcji w 2014 roku:

  • Grupa o ukierunkowaniu roślinnym:

1. GR Steblewo (woj pomorskie)
2. GR Gołębie (woj. lubelskie)
3. GR Hulcze (woj. lubelskie)

  • Grupa o ukierunkowaniu zwierzęcym:

1. Agro-Tenos Głuchów (woj. lubuskie)
2. GR Baranowice (woj. lubuskie)
3. SPR Diament Otfinów (woj. małopolskie)

  • Grupy mieszane (wielostronne):

1. Taormina Warszawa (woj. mazowieckie)
2. Agroplon Nowy Młyn (woj. kujawsko-pomorskie)
3. Pacht Salno (woj. kujawsko-pomorskie)

Najlepsze przedsiębiorstwa rolne w latach 2012-14

1. GR Derczewo (woj. zachodniopomorskie)
2. Las Pol Laskowice Małe (woj. opolskie)
3. GR Gołębie (woj. lubelskie)

Krzysztof Zacharuk

Zdjęcia z uroczystości można obejrzeć w naszej fotogalerii

a film na naszym kanale na YouTube

Zapraszamy do zakupu prenumeraty naszego miesięcznika, gdzie znajdziecie Państwo więcej ciekawych informacji


przeglądaj wszystkie
 
© 2013 copyright APRA, wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności | Regulamin | Regulamin prenumerat