Zapraszamy
na strony czasopism wydawnictwa:

Rolnik DzierżawcaNowoczesna UprawaRolniczy Przegląd TechnicznyHoduj z głową bydłoHoduj z głową świnie


Sonda
Jak oceniasz sześć miesięcy działalności Jana K. Ardanowskiego na stanowisku ministra rolnictwa?
 
Dobrze
Źle
Nie mam zdania


Prawo
 Wsparcie dla sektora rybackiego

24 lipca Senat uchwalił ustawę o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego na lata 2014-20.

Nowa ustawa wdraża Europejski Fundusz Morski i Rybacki na lata 2014-20. Podstawową różnicą w stosunku do poprzedniego okresu programowania jest rezygnacja z lokalnych grup rybackich. Ich miejsce zajmą lokalne grupy działania realizujące lokalne strategie rozwoju.
Na wsparcie sektora rybackiego Polska otrzymała z EFMR ponad 531 mln euro, co razem z wkładem z budżetu krajowego (ok. 179 mln euro) daje ponad 710 mln euro (3 mld zł). Zarządzaniem tymi środkami w ramach programu operacyjnego „Rybactwo i Morze” 2014-20 będą się zajmowały ARiMR i samorządy wojewódzkie. Agencja przejmie kompetencje dotyczące rozwoju i inwestycji we floty rybackie, akwakultury, rybołówstwo śródlądowe, przetwórstwo i obrót produktami rybołówstwa, a samorządy zarządzać będą rozwojem obszarów zależnych od rybactwa. Instytucje płatnicze będą miały obowiązek przedstawienia wykazu wspieranych podmiotów, który ma być publikowany do końca czerwca na stronie internetowej resortu rolnictwa.
Nowe przepisy wejdą w życie 30 dni od ich ogłoszenia.

(Fem)


przeglądaj wszystkie


Komentarze
Dodaj komentarz
Zobacz wszystkie komentarze
 
© 2013 copyright APRA, wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności | Regulamin | Regulamin prenumerat