Zapraszamy
na strony czasopism wydawnictwa:

Rolnik DzierżawcaNowoczesna UprawaRolniczy Przegląd TechnicznyHoduj z głową bydłoHoduj z głową świnie


Sonda
Czy Twoje gospodarstwo poniosło straty z powodu suszy?
 
Tak, powyżej 70 proc.
Tak, poniżej 70 proc.
Nie


Prawo

Nowe zasady dzierżawy wolnych gruntów ANR

18 stycznia prezes Agencji Nieruchomości Rolnych Waldemar Humięcki wydał zarządzenie, w którym zatwierdził nowe zasady przeprowadzania przetargów na dzierżawę wolnych gruntów będących w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa. 

Podstawową formą zagospodarowania nierozdysponowanych gruntów będą przetargi ograniczone na dzierżawę dla osób zamierzających powiększyć lub utworzyć gospodarstwo rodzinne. Na przetargi ograniczone przeznaczone zostaną nieruchomości rolne o powierzchni powyżej 1 ha. Przyjęcie większego limitu (nie więcej niż 5 ha) możliwe będzie po akceptacji działających przy oddziałach terenowych ANR rad społecznych (w ich skład wchodzą przedstawiciele najważniejszych organizacji zrzeszających rolników). Dzierżawą w formie przetargów ograniczonych objęte zostaną również nieruchomości rolne pochodzące z wyłączeń dokonanych na podstawie znowelizowanej 16 września 2011 r. ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa.

Umowy dzierżawy dla zwycięzców przetargów ograniczonych zawierane będą na 10 lat.

W 2016 r. ANR planuje wydzierżawić ponad 100 tys. ha. Najwięcej gruntów do dzierżawy w tym roku przeznaczą oddziały terenowe w: Szczecinie (36 tys. ha), Olsztynie (17,7 tys. ha) i Gorzowie (17,5 tys. ha).

W poszczególnych województwach różne będą wielkości działek rolnych przeznaczonych do dzierżawy w drodze przetargu ograniczonego. Tam gdzie średnia powierzchnia gospodarstwa jest mniejsza od krajowej, maksymalna wielkość działki przeznaczonej do dzierżawy to 10,49 ha. W pozostałych regionach będzie równa średniej powierzchni gospodarstw w danym województwie. Możliwe są tu szczegółowo opisane w zarządzeniu odstępstwa. Zainteresowani tą formą gospodarowania ziemią powinni zgłaszać się do oddziałów terenowych Agencji Nieruchomości Rolnych, które będą organizować i przeprowadzać przetargi. 

(Fem) na podstawie komunikatu Biura Prasowego ANR

 

 


przeglądaj wszystkie


Komentarze
Dodaj komentarz
Zobacz wszystkie komentarze
 
© 2013 copyright APRA, wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności | Regulamin | Regulamin prenumerat