Zapraszamy
na strony czasopism wydawnictwa:

Rolnik DzierżawcaNowoczesna UprawaRolniczy Przegląd TechnicznyHoduj z głową bydłoHoduj z głową świnie


Sonda
Jak oceniasz sześć miesięcy działalności Jana K. Ardanowskiego na stanowisku ministra rolnictwa?
 
Dobrze
Źle
Nie mam zdania


Prawo

Nowe zasady dzierżawy wolnych gruntów ANR

18 stycznia prezes Agencji Nieruchomości Rolnych Waldemar Humięcki wydał zarządzenie, w którym zatwierdził nowe zasady przeprowadzania przetargów na dzierżawę wolnych gruntów będących w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa. 

Podstawową formą zagospodarowania nierozdysponowanych gruntów będą przetargi ograniczone na dzierżawę dla osób zamierzających powiększyć lub utworzyć gospodarstwo rodzinne. Na przetargi ograniczone przeznaczone zostaną nieruchomości rolne o powierzchni powyżej 1 ha. Przyjęcie większego limitu (nie więcej niż 5 ha) możliwe będzie po akceptacji działających przy oddziałach terenowych ANR rad społecznych (w ich skład wchodzą przedstawiciele najważniejszych organizacji zrzeszających rolników). Dzierżawą w formie przetargów ograniczonych objęte zostaną również nieruchomości rolne pochodzące z wyłączeń dokonanych na podstawie znowelizowanej 16 września 2011 r. ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa.

Umowy dzierżawy dla zwycięzców przetargów ograniczonych zawierane będą na 10 lat.

W 2016 r. ANR planuje wydzierżawić ponad 100 tys. ha. Najwięcej gruntów do dzierżawy w tym roku przeznaczą oddziały terenowe w: Szczecinie (36 tys. ha), Olsztynie (17,7 tys. ha) i Gorzowie (17,5 tys. ha).

W poszczególnych województwach różne będą wielkości działek rolnych przeznaczonych do dzierżawy w drodze przetargu ograniczonego. Tam gdzie średnia powierzchnia gospodarstwa jest mniejsza od krajowej, maksymalna wielkość działki przeznaczonej do dzierżawy to 10,49 ha. W pozostałych regionach będzie równa średniej powierzchni gospodarstw w danym województwie. Możliwe są tu szczegółowo opisane w zarządzeniu odstępstwa. Zainteresowani tą formą gospodarowania ziemią powinni zgłaszać się do oddziałów terenowych Agencji Nieruchomości Rolnych, które będą organizować i przeprowadzać przetargi. 

(Fem) na podstawie komunikatu Biura Prasowego ANR

 

 


przeglądaj wszystkie


Komentarze
Dodaj komentarz
Zobacz wszystkie komentarze
 
© 2013 copyright APRA, wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności | Regulamin | Regulamin prenumerat