Zapraszamy
na strony czasopism wydawnictwa:

Rolnik DzierżawcaNowoczesna UprawaRolniczy Przegląd TechnicznyHoduj z głową bydłoHoduj z głową świnie


Sonda
Jak oceniasz sześć miesięcy działalności Jana K. Ardanowskiego na stanowisku ministra rolnictwa?
 
Dobrze
Źle
Nie mam zdania


Prawo
Żywność będzie bezpieczniejsza?

W resorcie rolnictwa trwają prace nad reformą instytucjonalną na rzecz poprawy bezpieczeństwa żywności w Polsce – poinformowało biuro prasowe MRiRW. Ma ona polegać na zintegrowaniu wszystkich procesów kontrolnych i monitorujących w łańcuchu żywnościowym. Trzeba więc skonsolidować wszystkie instytucje zaangażowane w nadzór nad tym łańcuchem.

Obecnie nadzór sprawują trzy inspekcje będące w gestii ministra rolnictwa: Inspekcja Weterynaryjna, Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, a także w części swoich kompetencji Państwowa Inspekcja Sanitarna nadzorowana przez ministra zdrowia oraz Inspekcja Handlowa funkcjonująca w ramach struktury Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Ministerstwo chce więc powołać Państwową Inspekcję Bezpieczeństwa Żywności. Skonsolidowanie inspekcji zapewni lepszą organizację pracy, optymalne wykorzystanie bazy laboratoryjnej i specjalistycznego sprzętu, zasobów kadrowych i majątkowych. Na skutek połączenia zostaną wyeliminowane przypadki dublowania się lub nakładania kompetencji w niektórych obszarach objętych nadzorem, a jednocześnie nastąpi zintegrowanie procesów, które obecnie są rozczłonkowane i rozproszone w wielu instytucjach – podało MRiRW.

Niezależnie od sposobu utworzenia PIBŻ (poprzez przejęcie istniejących instytucji lub utworzenie nowej inspekcji) proponuje się powołanie przez ministra rolnictwa zespołu do spraw reformy instytucjonalnej na rzecz poprawy bezpieczeństwa żywności w Polsce. Nowa inspekcja zacznie funkcjonować od 1 stycznia 2017 r.

(Fem)


przeglądaj wszystkie


Komentarze
Dodaj komentarz
Zobacz wszystkie komentarze
 
© 2013 copyright APRA, wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności | Regulamin | Regulamin prenumerat