Zapraszamy
na strony czasopism wydawnictwa:

Rolnik DzierżawcaNowoczesna UprawaRolniczy Przegląd TechnicznyHoduj z głową bydłoHoduj z głową świnie


Sonda
Jak oceniasz sześć miesięcy działalności Jana K. Ardanowskiego na stanowisku ministra rolnictwa?
 
Dobrze
Źle
Nie mam zdania


Prawo
Grupy - oświadczenie zamiast zaświadczenia

Do konsultacji społecznych trafił projekt rozporządzenia ministra rolnictwa, zmieniający rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Grupy producentów rolnych” z PROW 2014-20.

Dostosowuje on przepisy do ustawy z 11 września 2015 r. o zmianie ustawy o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw oraz ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków EFRROW w ramach PROW 2014-20. Według nowych zapisów, uznawaniem, rejestracją i nadzorem nad grupami, zajmą się dyrektorzy oddziałów terenowych Agencji Rynku Rolnego. Nie będzie trzeba też składać wraz z wnioskiem o płatność zaświadczenia od organu rejestrującego, potwierdzającego posiadanie statusu grupy producentów rolnych, a jedynie oświadczenie. Istnieje bowiem jawny rejestr, do którego administracja ma dostęp.

Rozporządzenie wejdzie w życie następnego dnia po ogłoszeniu.  

(Fem)


przeglądaj wszystkie


Komentarze
Dodaj komentarz
Zobacz wszystkie komentarze
 
© 2013 copyright APRA, wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności | Regulamin | Regulamin prenumerat