Zapraszamy
na strony czasopism wydawnictwa:

Rolnik DzierżawcaNowoczesna UprawaRolniczy Przegląd TechnicznyHoduj z głową bydłoHoduj z głową świnie


Sonda
Jak oceniasz sześć miesięcy działalności Jana K. Ardanowskiego na stanowisku ministra rolnictwa?
 
Dobrze
Źle
Nie mam zdania


Prawo
 Czy komornik może zabrać dopłaty? Może

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych zwrócił się do ministra rolnictwa z pytaniem, czy komornik sądowy może zająć płatności bezpośrednie znajdujące się na rachunku bankowym rolnika indywidualnego, ponieważ ograniczenia egzekucji wymienione w rozporządzeniu ministra sprawiedliwości z 16 maja 1996 r. w sprawie określenia przedmiotów należących do rolnika prowadzącego gospodarstwo, które nie podlegają egzekucji sądowej (Dz.U. Nr 63, poz. 300) nie zawierają informacji o zajmowaniu płatności bezpośrednich.

2 marca resort rolnictwa poinformował, że przepisy art. 32 ustawy z 9 maja 2008 r. o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz.U. nr 98, poz. 634 z późn. zm.) przewidują wyłączenie z zajęcia na podstawie przepisów Kodeksu postępowania cywilnego oraz przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji należności ustalanych w drodze decyzji administracyjnych lub wierzytelności wynikających z umów z tytułu płatności realizowanych przez ARiMR ze środków publicznych pochodzących z funduszy Unii Europejskiej oraz krajowych środków publicznych przeznaczonych na wspófinansowanie.

MRiRW poinformowało jednocześnie, że powyższe oznacza, iż agencja nie może przekazywać środków m.in. z tytułu płatności bezpośrednich do gruntów rolnych na rachunki wskazane przez komorników, lecz wyłącznie na rachunki bankowe podane przez producentów rolnych we wnioskach o te płatności. Przepisy tej ustawy nie ograniczają jednak możliwości prowadzenia egzekucji komorniczej z rachunków bankowych producentów rolnych.

(Fem)


przeglądaj wszystkie


Komentarze
Dodaj komentarz
Zobacz wszystkie komentarze
 
© 2013 copyright APRA, wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności | Regulamin | Regulamin prenumerat