Zapraszamy
na strony czasopism wydawnictwa:

Rolnik DzierżawcaNowoczesna UprawaRolniczy Przegląd TechnicznyHoduj z głową bydłoHoduj z głową świnie


Sonda
Czy popierasz protesty AGROunii?
 
Tak
Nie
Nie mam zdania


Prawo
 Czy komornik może zabrać dopłaty? Może

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych zwrócił się do ministra rolnictwa z pytaniem, czy komornik sądowy może zająć płatności bezpośrednie znajdujące się na rachunku bankowym rolnika indywidualnego, ponieważ ograniczenia egzekucji wymienione w rozporządzeniu ministra sprawiedliwości z 16 maja 1996 r. w sprawie określenia przedmiotów należących do rolnika prowadzącego gospodarstwo, które nie podlegają egzekucji sądowej (Dz.U. Nr 63, poz. 300) nie zawierają informacji o zajmowaniu płatności bezpośrednich.

2 marca resort rolnictwa poinformował, że przepisy art. 32 ustawy z 9 maja 2008 r. o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz.U. nr 98, poz. 634 z późn. zm.) przewidują wyłączenie z zajęcia na podstawie przepisów Kodeksu postępowania cywilnego oraz przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji należności ustalanych w drodze decyzji administracyjnych lub wierzytelności wynikających z umów z tytułu płatności realizowanych przez ARiMR ze środków publicznych pochodzących z funduszy Unii Europejskiej oraz krajowych środków publicznych przeznaczonych na wspófinansowanie.

MRiRW poinformowało jednocześnie, że powyższe oznacza, iż agencja nie może przekazywać środków m.in. z tytułu płatności bezpośrednich do gruntów rolnych na rachunki wskazane przez komorników, lecz wyłącznie na rachunki bankowe podane przez producentów rolnych we wnioskach o te płatności. Przepisy tej ustawy nie ograniczają jednak możliwości prowadzenia egzekucji komorniczej z rachunków bankowych producentów rolnych.

(Fem)


przeglądaj wszystkie


Komentarze
Dodaj komentarz
Zobacz wszystkie komentarze
 
© 2013 copyright APRA, wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności | Regulamin | Regulamin prenumerat