Zapraszamy
na strony czasopism wydawnictwa:

Rolnik DzierżawcaNowoczesna UprawaRolniczy Przegląd TechnicznyHoduj z głową bydłoHoduj z głową świnie


Sonda
Czy popierasz protesty AGROunii?
 
Tak
Nie
Nie mam zdania


Prawo
Lasy Państwowe będą kupować lasy prywatne

Od 1 maja Lasy Państwowe mają prawo wykupu lub pierwokupu prywatnych gruntów leśnych – mówi nowelizacja ustawy o lasach.

Rozwiązanie to ma ochronić prywatne lasy przed niekontrolowanym wykupem. Centrum Informacyjne Rządu zapewnia, że lasy należące do prywatnych właścicieli będą kupowane po cenach rynkowych. „Rozwiązanie to zabezpiecza wykonanie zadania polegającego na zwiększaniu lesistości w ramach Krajowego programu zwiększania lesistości” – czytamy w komunikacie.

1 maja minął 12-letni okres ochronny na zakup ziemi rolnej i gruntów leśnych przez cudzoziemców przewidziany przez Traktat akcesyjny. „Istnieje duże prawdopodobieństwo, że po okresie przejściowym wzrośnie zainteresowanie także kupnem niepaństwowych gruntów leśnych. W Polsce lasy prywatne zajmują ok. 2 mln ha. Ich ewentualny wykup groziłby niezrealizowaniem obowiązku powiększania areału lasów narodowych przez Lasy Państwowe. Zagrożone byłoby także zadanie zapewnienia ich wielofunkcyjności oraz bezpieczeństwa ekologicznego państwa” - podkreślono w komunikacie. 

Prawo pierwokupu lub wykupu nie będzie dotyczyć przypadków zbycia lasu na rzecz osób bliskich oraz dziedziczenia ustawowego i testamentowego, a także zbycia gospodarstwa rolnego, którego część stanowią grunty leśne.

(Fem)

Zapraszamy do zakupu prenumeraty naszego miesięcznika, gdzie znajdziecie Państwo więcej ciekawych informacji


przeglądaj wszystkie


Komentarze
Dodaj komentarz
Zobacz wszystkie komentarze
 
© 2013 copyright APRA, wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności | Regulamin | Regulamin prenumerat