Zapraszamy
na strony czasopism wydawnictwa:

Rolnik DzierżawcaNowoczesna UprawaRolniczy Przegląd TechnicznyHoduj z głową bydłoHoduj z głową świnie


Sonda
Czy popierasz protesty AGROunii?
 
Tak
Nie
Nie mam zdania


Prawo
Ułatwiona sprzedaż bezpośrednia

Rolnik sprzeda własne produkty bez podatku do kwoty 40 tys. zł rocznie – taki będzie skutek projektu noweli niektórych ustaw, którego celem jest ułatwienie sprzedaży bezpośredniej.

Resort rolnictwa skierował propozycję do konsultacji. Rolnicy będą też mogli sprzedawać wytworzoną przez siebie żywność w swoim gospodarstwie, a także w miejscach przeznaczonych do prowadzenia handlu, także w budynkach. Zgodnie z projektem, w wytworzonym produkcie co najmniej 50 proc. surowców roślinnych lub zwierzęcych powinno pochodzić z własnego gospodarstwa rolnika.

Dodatkowym warunkiem zwolnienia z podatku dochodowego będzie prowadzenie ewidencji sprzedaży. Po uzyskaniu ze sprzedaży przerobionej żywności przychodów w wysokości 40 tys. zł można będzie wybrać opodatkowanie przychodów powyżej 40 tys. zł. Zwolnienie z podatku dochodowego będzie stanowiło pomoc de minimis. Limity ograniczające ilość żywności, która może być zbywana w ramach rolniczego handlu detalicznego minister rolnictwa ma określić w rozporządzeniu.

Autorzy propozycji szacują, że zwolnienie z podatku dochodowego sprzedaży przerobionych przez rolnika produktów zmniejszy wpływy do budżetu państwa o 8 mln zł rocznie, przy założeniu, że 10 tys. gospodarstw rolnych będzie przerabiało produkty rolne i każde gospodarstwo sprzeda produkty o wartości 40 tys. zł.

(Fem)


przeglądaj wszystkie


Komentarze
Dodaj komentarz
Zobacz wszystkie komentarze
 
© 2013 copyright APRA, wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności | Regulamin | Regulamin prenumerat