Zapraszamy
na strony czasopism wydawnictwa:

Rolnik DzierżawcaNowoczesna UprawaRolniczy Przegląd TechnicznyHoduj z głową bydłoHoduj z głową świnie


Sonda
Jak oceniasz sześć miesięcy działalności Jana K. Ardanowskiego na stanowisku ministra rolnictwa?
 
Dobrze
Źle
Nie mam zdania


Prawo
Ułatwiona sprzedaż bezpośrednia

Rolnik sprzeda własne produkty bez podatku do kwoty 40 tys. zł rocznie – taki będzie skutek projektu noweli niektórych ustaw, którego celem jest ułatwienie sprzedaży bezpośredniej.

Resort rolnictwa skierował propozycję do konsultacji. Rolnicy będą też mogli sprzedawać wytworzoną przez siebie żywność w swoim gospodarstwie, a także w miejscach przeznaczonych do prowadzenia handlu, także w budynkach. Zgodnie z projektem, w wytworzonym produkcie co najmniej 50 proc. surowców roślinnych lub zwierzęcych powinno pochodzić z własnego gospodarstwa rolnika.

Dodatkowym warunkiem zwolnienia z podatku dochodowego będzie prowadzenie ewidencji sprzedaży. Po uzyskaniu ze sprzedaży przerobionej żywności przychodów w wysokości 40 tys. zł można będzie wybrać opodatkowanie przychodów powyżej 40 tys. zł. Zwolnienie z podatku dochodowego będzie stanowiło pomoc de minimis. Limity ograniczające ilość żywności, która może być zbywana w ramach rolniczego handlu detalicznego minister rolnictwa ma określić w rozporządzeniu.

Autorzy propozycji szacują, że zwolnienie z podatku dochodowego sprzedaży przerobionych przez rolnika produktów zmniejszy wpływy do budżetu państwa o 8 mln zł rocznie, przy założeniu, że 10 tys. gospodarstw rolnych będzie przerabiało produkty rolne i każde gospodarstwo sprzeda produkty o wartości 40 tys. zł.

(Fem)


przeglądaj wszystkie


Komentarze
Dodaj komentarz
Zobacz wszystkie komentarze
 
© 2013 copyright APRA, wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności | Regulamin | Regulamin prenumerat