Zapraszamy
na strony czasopism wydawnictwa:

Rolnik DzierżawcaNowoczesna UprawaRolniczy Przegląd TechnicznyHoduj z głową bydłoHoduj z głową świnie


Sonda
Jak oceniasz sześć miesięcy działalności Jana K. Ardanowskiego na stanowisku ministra rolnictwa?
 
Dobrze
Źle
Nie mam zdania


Prawo
 Porządki na wsi

Przygotowanie propozycji zmian do nowelizacji ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym zapowiedział minister rolnictwa Krzysztof Jurgiel. Chodzi o uproszczone plany miejscowe, które pozwolą na uwolnienie części gruntów rolnych dla inwestycji.

- Przy ścisłej współpracy z resortem infrastruktury chcemy przygotować propozycję zmian do nowelizowanej ustawy tak, by planowanie przestrzenne na obszarach wiejskich – przez co rozumiem też miasta do 20 tysięcy mieszkańców – nie stanowiło bariery w rozwoju tych miejscowości, a jednocześnie było tak prowadzone, by jak najmniej kłopotów mieli inwestorzy czy rolnicy – mówił minister rolnictwa Krzysztof Jurgiel podczas seminarium na temat planowania przestrzennego na obszarach wiejskich, które odbyło się 13 czerwca w Warszawie.

W 1994 r. uchwalono ustawę o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, zmieniającą zasady planowania w Polsce. Znowelizowano ją w 2003 r., ale to problemów nie rozwiązało.

- Twierdzę, że ostatnie 10-15 lat to dzika zabudowa na ternie wsi i miast, ponieważ niewydolność aparatu planistycznego oraz koszty powodują, że większość gmin czy miast, korzysta z decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania, co jest z punktu widzenia planowania niewłaściwe – stwierdził minister Jurgiel. – Także z ochroną krajobrazu jest teraz nie najlepiej.

Eksperci opracowują opinię, czy jest możliwe przekształcenie studiów uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego w uproszczone plany miejscowe. – Byłaby to najlepsza metoda na tym etapie, by uwolnić szybciej część gruntów, które będą stanowiły zasób do rozwoju budownictwa mieszkaniowego w miastach czy też gminach – ocenił minister.

- Natomiast trzeci etap zmian, po ustawie o obrocie ziemią i uporządkowaniu obszarów wiejskich, to planowanie strategiczne gmin, gdzie w ramach reformy administracji rolnej przewidujemy - tu decyzje są już wstępnie podjęte - likwidację Agencji Rynku Rolnego - powiedział Jurgiel. - Część jej kompetencji (działania płatnicze) przeniesiemy do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, natomiast z części ARR i Agencji Nieruchomości Rolnych oraz doradztwa rolniczego powstanie agencja rozwojowa zajmująca się programowaniem obszarów wiejskich jako partner dla samorządów przy realizacji inwestycji. Taki instrument chcemy wprowadzić w ciągu dwóch lat.

To zgodne z zapowiedziami PiS – w dokumentach programowych ministerstwa rolnictwa na lata 2015-20 zapowiedziano ocenę funkcjonowania agencji płatniczych (ARiMR i ARR) i powołanie jednej Agencji Rozwoju Obszarów Wiejskich.t RP Andrzej Duda. Ma ona umożliwiać jednostkom samorządu terytorialnego otrzymanie środków na wyprzedzające finansowanie niektórych działań realizowanych w ramach PROW na lata 2014–20. Dotyczy to scaleń gruntów rolnych. Są one wykonywane przez starostwa jako zadanie z zakresu administracji rządowej. Uzyskanie tych środków jest niezbędne do sfinansowania prac przygotowawczych, w tym na pokrycie kosztów przygotowania dokumentacji technicznej, koniecznej do przygotowania wniosku o przyznanie pomocy w ramach PROW na lata 2014–20 przez starostów.

Nowelizacja umożliwia też przywrócenie terminu na złożenie wniosku o wyprzedzające finansowanie pomocy w ramach działania „Tworzenie grup producentów i organizacji producentów”. Dotychczas beneficjent mógł złożyć taki wniosek w terminie 30 dni od dnia, w którym decyzja administracyjna, na podstawie której pomoc została przyznana, stała się ostateczna. Według nowych przepisów możliwe będzie przywrócenie tego terminu, na prośbę beneficjenta, w terminie 21 dni od dnia ustania przyczyny uchybienia terminu, np. spowodowanego pobytem beneficjenta w szpitalu.

(Fem)

 

przeglądaj wszystkie


Komentarze
Dodaj komentarz
Zobacz wszystkie komentarze
 
© 2013 copyright APRA, wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności | Regulamin | Regulamin prenumerat