Zapraszamy
na strony czasopism wydawnictwa:

Rolnik DzierżawcaNowoczesna UprawaRolniczy Przegląd TechnicznyHoduj z głową bydłoHoduj z głową świnie


Sonda
Czy uważasz, że pomoc oferowana rolnikom poszkodowanym przez suszę przez ministerstwo rolnictwa jest wystarczająca?
 
Tak
Nie
Nie mam zdania


Prawo
 Porządki na wsi

Przygotowanie propozycji zmian do nowelizacji ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym zapowiedział minister rolnictwa Krzysztof Jurgiel. Chodzi o uproszczone plany miejscowe, które pozwolą na uwolnienie części gruntów rolnych dla inwestycji.

- Przy ścisłej współpracy z resortem infrastruktury chcemy przygotować propozycję zmian do nowelizowanej ustawy tak, by planowanie przestrzenne na obszarach wiejskich – przez co rozumiem też miasta do 20 tysięcy mieszkańców – nie stanowiło bariery w rozwoju tych miejscowości, a jednocześnie było tak prowadzone, by jak najmniej kłopotów mieli inwestorzy czy rolnicy – mówił minister rolnictwa Krzysztof Jurgiel podczas seminarium na temat planowania przestrzennego na obszarach wiejskich, które odbyło się 13 czerwca w Warszawie.

W 1994 r. uchwalono ustawę o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, zmieniającą zasady planowania w Polsce. Znowelizowano ją w 2003 r., ale to problemów nie rozwiązało.

- Twierdzę, że ostatnie 10-15 lat to dzika zabudowa na ternie wsi i miast, ponieważ niewydolność aparatu planistycznego oraz koszty powodują, że większość gmin czy miast, korzysta z decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania, co jest z punktu widzenia planowania niewłaściwe – stwierdził minister Jurgiel. – Także z ochroną krajobrazu jest teraz nie najlepiej.

Eksperci opracowują opinię, czy jest możliwe przekształcenie studiów uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego w uproszczone plany miejscowe. – Byłaby to najlepsza metoda na tym etapie, by uwolnić szybciej część gruntów, które będą stanowiły zasób do rozwoju budownictwa mieszkaniowego w miastach czy też gminach – ocenił minister.

- Natomiast trzeci etap zmian, po ustawie o obrocie ziemią i uporządkowaniu obszarów wiejskich, to planowanie strategiczne gmin, gdzie w ramach reformy administracji rolnej przewidujemy - tu decyzje są już wstępnie podjęte - likwidację Agencji Rynku Rolnego - powiedział Jurgiel. - Część jej kompetencji (działania płatnicze) przeniesiemy do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, natomiast z części ARR i Agencji Nieruchomości Rolnych oraz doradztwa rolniczego powstanie agencja rozwojowa zajmująca się programowaniem obszarów wiejskich jako partner dla samorządów przy realizacji inwestycji. Taki instrument chcemy wprowadzić w ciągu dwóch lat.

To zgodne z zapowiedziami PiS – w dokumentach programowych ministerstwa rolnictwa na lata 2015-20 zapowiedziano ocenę funkcjonowania agencji płatniczych (ARiMR i ARR) i powołanie jednej Agencji Rozwoju Obszarów Wiejskich.t RP Andrzej Duda. Ma ona umożliwiać jednostkom samorządu terytorialnego otrzymanie środków na wyprzedzające finansowanie niektórych działań realizowanych w ramach PROW na lata 2014–20. Dotyczy to scaleń gruntów rolnych. Są one wykonywane przez starostwa jako zadanie z zakresu administracji rządowej. Uzyskanie tych środków jest niezbędne do sfinansowania prac przygotowawczych, w tym na pokrycie kosztów przygotowania dokumentacji technicznej, koniecznej do przygotowania wniosku o przyznanie pomocy w ramach PROW na lata 2014–20 przez starostów.

Nowelizacja umożliwia też przywrócenie terminu na złożenie wniosku o wyprzedzające finansowanie pomocy w ramach działania „Tworzenie grup producentów i organizacji producentów”. Dotychczas beneficjent mógł złożyć taki wniosek w terminie 30 dni od dnia, w którym decyzja administracyjna, na podstawie której pomoc została przyznana, stała się ostateczna. Według nowych przepisów możliwe będzie przywrócenie tego terminu, na prośbę beneficjenta, w terminie 21 dni od dnia ustania przyczyny uchybienia terminu, np. spowodowanego pobytem beneficjenta w szpitalu.

(Fem)

 

przeglądaj wszystkie


Komentarze
Dodaj komentarz
Zobacz wszystkie komentarze
 
© 2013 copyright APRA, wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności | Regulamin | Regulamin prenumerat