Zapraszamy
na strony czasopism wydawnictwa:

Rolnik DzierżawcaNowoczesna UprawaRolniczy Przegląd TechnicznyHoduj z głową bydłoHoduj z głową świnie


Sonda
Jak oceniasz sześć miesięcy działalności Jana K. Ardanowskiego na stanowisku ministra rolnictwa?
 
Dobrze
Źle
Nie mam zdania


Prawo
Niższe limity emisji dla maszyn rolniczych

5 lipca Parlament Europejski przyjął rozporządzenie o ograniczeniu limitów emisji zanieczyszczeń powietrza dla silników montowanych w maszynach nieporuszających się po drogach, jak np. maszyny rolnicze i budowlane, agregaty i statki.

Mowa tu o różnych silnikach spalinowych, które przyczyniają się do zanieczyszczenia powietrza i odpowiedzialne są za ok. 15 proc. emisji tlenków azotu (NOx) i 5 proc. emisji cząstek stałych (PM) na terenie UE. Nowe przepisy mają na celu ochronę ludzkiego zdrowia i środowiska, a jednocześnie zapewnienie właściwego funkcjonowania rynku wewnętrznego.

Regulacje definiują kategorie silników, które z kolei podzielone są na podkategorie w zależności od mocy. Dla każdej z nich ustalone zostały graniczne limity emisji zanieczyszczeń gazowych: tlenku węgla (CO), węglowodorów (HC) i tlenków azotu (NOx) oraz emisje cząstek stałych. Limity te będą obowiązywały od 2018 r. Nowe przepisy mają na celu stopniowe zastąpienie starych, bardzo zanieczyszczających powietrze silników, nowymi.

Parlament ustalił ponadto, że testy homologacyjne oraz badania wyników emisji mają odbywać się w warunkach odpowiadających normalnym warunkom użytkowania silników, a nie laboratoryjnie. Pozwoli to lepiej ustalić realny poziom emisji. Dotychczas limity emisji z silników w maszynach regulowała dyrektywa z 1997 r.  

(Fem)


przeglądaj wszystkie


Komentarze
Dodaj komentarz
Zobacz wszystkie komentarze
 
© 2013 copyright APRA, wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności | Regulamin | Regulamin prenumerat