Zapraszamy
na strony czasopism wydawnictwa:

Rolnik DzierżawcaNowoczesna UprawaRolniczy Przegląd TechnicznyHoduj z głową bydłoHoduj z głową świnie


Sonda
Czy popierasz protesty AGROunii?
 
Tak
Nie
Nie mam zdania


Prawo
Zmiany w płatnościach bezpośrednich

20 września Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, przedłożony przez ministra rolnictwa.

Od 2017 r. dotychczasowa płatność do roślin wysokobiałkowych zostanie zastąpiona dwiema odrębnymi formami wsparcia:

1) płatnością do roślin strączkowych na ziarno – będzie to wsparcie dla roślin mających istotne znaczenie w produkcji pasz białkowych, tj. bobiku, grochu pastewnego, łubinu białego, łubinu wąskolistnego, łubinu żółtego i soi zwyczajnej. Płatności będą zróżnicowane w zależności od powierzchni upraw.

2) płatnością do roślin pastewnych – w tym przypadku wspierane będą gatunki objęte płatnością do roślin wysokobiałkowych w latach 2015-16 (esparceta, koniczyna, komonica, lędźwian, lucerna, nostrzyk, seradela, wyka) – z wyjątkiem warzywnych roślin strączkowych. Płatność będzie można uzyskać maksymalnie do 75 ha uprawy.

Płatność do owoców miękkich będzie przyznawana wyłącznie do truskawek, nie będzie kontynuowane wsparcie do produkcji malin.

Płatność do buraków cukrowych będzie przyznawana do całkowitej powierzchni upraw buraków cukrowych objętej umową, a nie wyłącznie do powierzchni upraw buraków kwotowych (rozwiązanie to wprowadzono ze względu na zniesienie od 1 października 2017 r. kwotowania produkcji cukru).

Obniżono limit bydła i krów w gospodarstwie – z 30 do 20 sztuk – które będzie można objąć płatnością. Wsparcie skoncentruje się na gospodarstwach, w których mimo ogólnego wzrostu pogłowia tych zwierząt, zaobserwowano tendencję spadkową.

Zmieniono okres przetrzymywania owiec, czyli okres w którym zwierzęta, aby kwalifikowały się do płatności muszą przebywać w gospodarstwie. Okres ten ma obejmować czas od 15 marca do 15 kwietnia roku złożenia wniosku (obecnie obejmuje czas od 20 października do 20 listopada roku złożenia wniosku). Uproszczono procedurę ubiegania się o wsparcie do hodowli owiec i kóz. Rolnikom będzie łatwiej starać się o dotacje, bo nie będzie już wymagane podawanie wraz z wnioskiem numerów identyfikacyjnych zwierząt (kolczyków), co jest czasochłonne i obarczone ryzykiem popełnienia błędu.

(Fem)

Więcej ciekawych informacji znajdziecie Państwo w miesięczniku "Przedsiębiorca Rolny"

 


przeglądaj wszystkie


Komentarze
Dodaj komentarz
Zobacz wszystkie komentarze
 
© 2013 copyright APRA, wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności | Regulamin | Regulamin prenumerat