Zapraszamy
na strony czasopism wydawnictwa:

Rolnik DzierżawcaNowoczesna UprawaRolniczy Przegląd TechnicznyHoduj z głową bydłoHoduj z głową świnie


Sonda
Czy jeździsz na spotkania polowe organizowane przez firmy nasienne i chemiczne?
 
Tak, często
Tak, rzadko
Nie jeżdżę


Prawo
Rolnik będzie mógł dorobić więcej

Rolnik będzie mógł dorobić na umowach innych niż umowa o pracę do wysokości minimalnego wynagrodzenia (a nie do połowy minimalnego wynagrodzenia, jak jest obecnie) nie tracąc ubezpieczenia w KRUS – zakłada poselski projekt nowelizacji ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, który 21 października przyjął Sejm. Przepis ten ma rozwiązać kwestię pobierania wynagrodzenia za zasiadanie w radach nadzorczych. Według resortu rolnictwa, sprawa dotyczy ok. 2,3 tys. osób.

Projekt trafił do laski marszałkowskiej na początku września. Połączone komisje: Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Polityki Społecznej zajęły się nim 20 września i skierowały go do podkomisji. 4 października posłowie przyjęli sprawozdanie komisji.

Projekt nowelizacji ustawy reguluje także stosunki pracy w KRUS. Prezes KRUS będzie powoływał i odwoływał kierowników komórek organizacyjnych i ich zastępców w centrali, oddziałach regionalnych i placówkach terenowych oraz dyrektorów oddziałów regionalnych i ich zastępców, kierowników placówek terenowych i ich zastępców, a pozostałych zatrudniał na podstawie umowy o pracę. Kolejną zmianą jest możliwość lokowania przez KRUS wolnych środków funduszu administracyjnego.

Komisje zajęły się także drugim projektem nowelizacji ustawy o ubezpieczeniu społecznym, autorstwa PSL, w którym chodzi o przedłużenie rolnikom możliwości przejścia na emeryturę w wieku 55 lat – kobiety i 60 lat – mężczyźni, do końca 2020 r. (teraz mogą skorzystać z tego przywileju do końca 2017 r.). Warunkiem byłoby posiadanie 30 okresów składkowych w KRUS. Posłowie uznali, że także ta ustawa powinna być dalej procedowana, skierowali ją do podkomisji. Wcześniej Sejm odrzucił poprawkę PSL, która dotyczyła utrzymania do końca 2020 r. wieku emerytalnego rolników na obecnym poziomie. Jej odrzucenie rekomendowały połączone komisje Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Polityki Społecznej, uzasadniając to tym, że zakres regulacji wybiega poza procedowany projekt.

(Fem)

 


przeglądaj wszystkie


Komentarze
Dodaj komentarz
Zobacz wszystkie komentarze
 
© 2013 copyright APRA, wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności | Regulamin | Regulamin prenumerat