Zapraszamy
na strony czasopism wydawnictwa:

Rolnik DzierżawcaNowoczesna UprawaRolniczy Przegląd TechnicznyHoduj z głową bydłoHoduj z głową świnie


Sonda
Czy popierasz protesty AGROunii?
 
Tak
Nie
Nie mam zdania


Prawo
Siedem dni na zgłoszenie 

18 października zmieniły się przepisy dotyczące identyfikacji i rejestracji zwierząt. Rolnicy posiadający zwierzęta gospodarskie muszą dostosować się do nowych zasad – informuje Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. 

Nowe regulacje wprowadziła ustawa z 23 września 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. 2016 poz. 1605). Dotyczą one głównie hodowców trzody chlewnej, a mają na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się chorób zakaźnych.

Posiadacz trzody chlewnej zobowiązany jest oznakować należące do niego zwierzęta w ciągu 30 dni od urodzenia. Oznakowania dokonuje się poprzez założenie na lewą małżowinę uszną kolczyka z numerem identyfikacyjnym. Numer identyfikacyjny świni jest numerem siedziby stada, w której zwierzę się urodziło, albo innej siedziby stada, w której zwierzę przebywało ponad 30 dni. W przypadku opuszczenia przez świnię siedziby stada urodzenia przed upływem 30 dni od urodzenia, rolnik zobowiązany jest oznakować świnię kolczykiem przed dniem opuszczenia przez nią siedziby stada.

Gdy świnia została przemieszczona do siedziby stada innej niż siedziba stada urodzenia i przebywa w niej dłużej niż 30 dni, posiadacz świni jest zobowiązany dodatkowo oznakować to zwierzę poprzez wytatuowanie numeru identyfikacyjnego zgodnego z numerem siedziby stada, w której zwierzę przebywa ponad 30 dni.

W ciągu siedmiu dni od dnia oznakowania świni należy zgłosić to kierownikowi biura powiatowego ARiMR, podając też liczbę oznakowanych zwierząt.

W przypadku utraty kolczyka, także elektronicznego, posiadacz zwierzęcia gospodarskiego (bydła, owiec, kóz i świń) zobowiązany jest oznakować zwierzę duplikatem kolczyka albo duplikatem kolczyka zawierającym elektroniczny identyfikator w ciągu siedmiu dni od otrzymania duplikatu. Te same zasady obowiązują w przypadku utraty duplikatu kolczyka.

Posiadacz trzody chlewnej zobowiązany jest zgłosić kierownikowi biura powiatowego ARiMR zmianę liczebności stada świń w ciągu siedmiu dni od zwiększenia lub zmniejszenia pogłowia, z wyjątkiem urodzenia, przywozu z państw trzecich albo państw członkowskich lub uboju zwierzęcia gospodarskiego. Rolnik musi podać liczbę zwierząt, które przybyły lub ubyły ze stada oraz miejsce pochodzenia lub przeznaczenia zwierzęcia.

W przypadku zagrożenia wystąpienia lub gdy już wystąpi choroba zakaźna zwierząt podlegająca obowiązkowi zwalczania i zostanie określony obszar zapowietrzony, zagrożony lub inny podlegający ograniczeniom, posiadacz świń zobowiązany jest zgłosić kierownikowi biura powiatowego ARiMR zmianę stanu pogłowia w ciągu 24 godzin od zwiększenia lub zmniejszenia liczebności stada, albo od uboju zwierzęcia gospodarskiego. Rolnik musi też podać liczbę zwierząt, które przybyły lub ubyły ze stada oraz miejsce pochodzenia lub przeznaczenia zwierzęcia.

Posiadacz bydła, owiec, kóz lub świń zobowiązany jest do spisania zwierząt przebywających w siedzibie stada co najmniej raz na 12 miesięcy, nie później jednak niż 31 grudnia. Ustalone podczas spisu liczba i numery identyfikacyjne tych zwierząt posiadacz zwierząt przekazuje kierownikowi biura powiatowego ARiMR w ciągu siedmiu dni od dokonania tego spisu i umieszcza w księgach rejestracji. Aby nadać numer w rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych prowadzonym przez ARiMR, należy zgłosić kierownikowi biura powiatowego siedzibę stada i miejsce prowadzenia działalności nadzorowanej przez Inspekcję Weterynaryjną. Obowiązek ten spoczywa na: posiadaczu zwierzęcia gospodarskiego, podmiocie gromadzącym zwierzęta, podmiocie prowadzącym działalność nadzorowaną w zakresie targów, wystaw, pokazów i konkursów zwierząt, podmiocie prowadzącym działalność nadzorowaną w zakresie obrotu zwierzętami, pośrednictwa w tym obrocie lub skupu zwierząt, podmiocie prowadzącym rzeźnię, podmiocie prowadzącym zakład przetwórczy lub spalarnię.

Zgłoszenia należy dokonać nie później niż w dniu wprowadzenia pierwszego zwierzęcia gospodarskiego do siedziby stada lub miejsca gromadzenia zwierząt, uboju pierwszego zwierzęcia gospodarskiego, unieszkodliwienia zwłok zwierzęcia gospodarskiego w zakładzie przetwórczym lub spalarni, w ciągu 14 dni od wydania decyzji powiatowego lekarza weterynarii o nadaniu weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego podmiotowi prowadzącemu działalność w zakresie organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów zwierząt, wydania decyzji stwierdzającej spełnianie wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia działalności w zakresie obrotu zwierzętami, pośrednictwa w tym obrocie lub skupu zwierząt.

(Fem)


przeglądaj wszystkie


Komentarze
Dodaj komentarz
Zobacz wszystkie komentarze
 
© 2013 copyright APRA, wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności | Regulamin | Regulamin prenumerat