Zapraszamy
na strony czasopism wydawnictwa:

Rolnik DzierżawcaNowoczesna UprawaRolniczy Przegląd TechnicznyHoduj z głową bydłoHoduj z głową świnie


Sonda
Jak oceniasz sześć miesięcy działalności Jana K. Ardanowskiego na stanowisku ministra rolnictwa?
 
Dobrze
Źle
Nie mam zdania


Prawo
Serowarnia w gospodarstwie

Specjalna sejmowa podkomisja zajmuje się od 4 listopada projektem ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników. Nowe przepisy mają ułatwić rolnikom sprzedaż żywności wytworzonej we własnym gospodarstwie.

Z produktów pochodzących z własnej uprawy lub chowu rolnik będzie mógł wytwarzać wędliny, masło, sery, dżemy, marynaty, oleje czy pierogi i sprzedawać je w gospodarstwie nie tylko klientom indywidualnym, także np. placówkom zbiorowego żywienia.

Projektowana ustawa definiuje pojęcie „rolniczy handel detaliczny” oraz wskazuje Inspekcję Weterynaryjną jako organ odpowiedzialny za nadzór nad bezpieczeństwem produktów pochodzenia zwierzęcego oraz żywności z produktów roślinno-mięsnych wytwarzanych w ramach rolniczego handlu detalicznego. Nadzór nad żywnością pochodzenia niezwierzęcego pozostanie w gestii sanepidu. Kontrole będzie też mogła przeprowadzać Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.

Ministrowie rolnictwa i zdrowia określą w rozporządzeniach limity ograniczające rozmiar działalności prowadzonej przez jeden podmiot w ramach rolniczego handlu detalicznego oraz wymagania higieniczne dla gospodarstw prowadzących taki handel.

Ustawodawca przewiduje zwolnienie z podatku dochodowego sprzedaży żywności do wysokości 20 tys. zł rocznie (Kukiz'15 proponowało 30 tys. zł, a strona społeczna – 75 tys. zł rocznie). Powyżej tej kwoty będzie obowiązywał 2-procentowy podatek ryczałtowy. Nowelizacja ma wejść w życie 1 stycznia 2017 r. 

(Fem)


przeglądaj wszystkie


Komentarze
Dodaj komentarz
Zobacz wszystkie komentarze
 
© 2013 copyright APRA, wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności | Regulamin | Regulamin prenumerat