Zapraszamy
na strony czasopism wydawnictwa:

Rolnik DzierżawcaNowoczesna UprawaRolniczy Przegląd TechnicznyHoduj z głową bydłoHoduj z głową świnie


Sonda
Jak oceniasz sześć miesięcy działalności Jana K. Ardanowskiego na stanowisku ministra rolnictwa?
 
Dobrze
Źle
Nie mam zdania


Prawo
Rolniczy handel detaliczny

1 stycznia 2017 r. wejdzie w życie ustawa z 16 listopada 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników. 

Z produktów pochodzących z własnej uprawy lub chowu rolnik będzie mógł wytworzyć np. wędliny, masło, sery, dżemy, marynaty, pierogi, płatki czy oleje i sprzedać je odbiorcy końcowemu. Warunkiem takiej działalności będzie prowadzenie dokumentacji umożliwiającej określenie ilości zbywanej żywności. Ustawa wskazuje Inspekcję Weterynaryjną jako organ odpowiedzialny za nadzór nad bezpieczeństwem produktów pochodzenia zwierzęcego oraz żywności z produktów mieszanych (roślinno-mięsnych) wytwarzanych w ramach rolniczego handlu detalicznego. Nadzór nad żywnością pochodzenia niezwierzęcego pozostanie w gestii Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Ustawa powierza także organom Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych sprawowanie nadzoru nad jakością handlową takiej żywności.

Minister rolnictwa wraz z ministrem zdrowia mają określić w rozporządzeniach: limity rozmiaru działalności prowadzonej przez jeden podmiot w ramach rolniczego handlu detalicznego oraz wymagania higieniczne dla podmiotów prowadzących rolniczy handel detaliczny produktami pochodzenia zwierzęcego i żywnością złożoną. Rozporządzenia miały wejść w życie wraz z ustawą, ale w momencie zamykania tego numeru „Przedsiębiorcy Rolnego” nie było ich. A bez rozporządzeń ustawa pozostaje martwym przepisem.

Sprzedaż produktów w gospodarstwie kwalifikowana jest jako przychody z tzw. innych źródeł. Są one zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych do kwoty 20 tys. zł. Powyżej obowiązuje 2-procentowy podatek ryczałtowy. 
 
(Fem)
 

przeglądaj wszystkie


Komentarze
Dodaj komentarz
Zobacz wszystkie komentarze
 
© 2013 copyright APRA, wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności | Regulamin | Regulamin prenumerat