Zapraszamy
na strony czasopism wydawnictwa:

Rolnik DzierżawcaNowoczesna UprawaRolniczy Przegląd TechnicznyHoduj z głową bydłoHoduj z głową świnie


Sonda
Czy popierasz protesty AGROunii?
 
Tak
Nie
Nie mam zdania


Prawo
Promocja polskiej żywności

1 stycznia weszła w życie ustawa o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych z 15 grudnia 2016 r., którą 21 grudnia podpisał prezydent RP. Nowelizacja zmieniła przepisy z 2009 r. o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych. Ma ona, zgodnie z postulatami producentów rolnych, w większym niż dotychczas stopniu promować polskie produkty.

W 2009 r. utworzono dziewięć funduszy: mleka, mięsa wieprzowego, wołowego, końskiego, owczego, ziarna zbóż i przetworów zbożowych, owoców i warzyw, mięsa drobiowego oraz ryb. Fundusze są tworzone z wpłat w wysokości 0,001 zł od każdego skupionego kilograma mleka lub 0,1 proc. wartości pozostałych towarów (zboże, mięso, owoce, ryby). Pieniądze pochodzą od producentów rolnych, a przekazywane są za pośrednictwem firm skupujących na rachunek prowadzony przez Agencję Rynku Rolnego. W ub.r. wszystkie fundusze dysponowały ponad 50 mln zł.

Teraz programy oraz działania finansowane przez fundusze promocji mogą dotyczyć produktu rolno-spożywczego, którego produkcja podstawowa odbyła się na terytorium RP, a w przypadku:

a) mięsa – jeżeli zostało pozyskane ze zwierząt urodzonych na terytorium RP oraz których chów i ubój odbyły się na terytorium Polski;

b) ryb – jeżeli ich chów lub hodowla odbyły się na terytorium Polski lub ich połowy odbyły się w naszych wodach śródlądowych lub ich połowy odbyły się na obszarach morskich przy użyciu statków wpisanych do rejestru statków rybackich;

c) produktów pochodzenia zwierzęcego innych niż mięso i ryby – jeżeli zostały pozyskane od zwierząt, których chów odbywał się na terytorium Polski lub będących produktami przetworzonymi, jeżeli zostały wyprodukowane na terytorium Polski i wszystkie ich składniki spełniają warunki określone w pkt a lub zostały wyprodukowane na terytorium Polski wyłącznie ze składników spełniających warunki określone w pkt a, a jeżeli do produkcji użyto innych składników łączna masa tych składników wynosi nie więcej niż 25 proc. łącznej masy wszystkich składników, nie licząc masy wody użytej do jego produkcji, oraz w produkcji nie można zastąpić tych składników takimi samymi, które spełniają warunki określone w pkt a lub zostały wyprodukowane na terytorium RP wyłącznie ze składników spełniających warunki określone w pkt a.

Nowe prawo zmienia też proporcje w składach komisji zarządzających funduszami promocji. Liczba przedstawicieli rolników zwiększy się do pięciu, a liczba przedstawicieli przetwórców zmniejszy się do trzech. Jedno miejsce zarezerwowano dla izb rolniczych.
Do 31 grudnia 2018 r. środki funduszy mogą zostać przeznaczone na finansowanie i współfinansowanie programów i działań o których mowa w ustawie i które dotyczą mięsa wieprzowego, mimo że nie zostały spełnione warunki określone w nowej ustawie, jeżeli zostało pozyskane ze świń, których ostatni etap chowu wynoszący co najmniej 4 miesiące odbył się na terytorium RP – w przypadku świń, których wiek w chwili poddawania ubojowi przekraczał 6 miesięcy; chów odbył się na terytorium RP co najmniej od dnia, w którym osiągnęły masę 30 kg – w przypadku świń, których wiek w chwili poddawania ubojowi nie przekraczał 6 miesięcy, a ich masa wynosiła co najmniej 80 kg; chów odbył się na terytorium RP – w przypadku świń, których wiek w chwili poddawania ubojowi nie przekraczał 6 miesięcy, a ich masa wynosiła mniej niż 80 kg.

(Fem)


przeglądaj wszystkie


Komentarze
Dodaj komentarz
Zobacz wszystkie komentarze
 
© 2013 copyright APRA, wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności | Regulamin | Regulamin prenumerat