Zapraszamy
na strony czasopism wydawnictwa:

Rolnik DzierżawcaNowoczesna UprawaRolniczy Przegląd TechnicznyHoduj z głową bydłoHoduj z głową świnie


Sonda
Jak oceniasz sześć miesięcy działalności Jana K. Ardanowskiego na stanowisku ministra rolnictwa?
 
Dobrze
Źle
Nie mam zdania


Prawo
Nowe zasady szacowania szkód po klęskach

Ministerstwo rolnictwa zaproponowało zmiany w zasadach szacowania szkód w rolnictwie na skutek wystąpienia klęsk żywiołowych.

Produkcja rolna w gospodarstwie, którego właściciel nie ma dokumentów potwierdzających jej wielkość i wartość będzie ustalana na podstawie jednolitych danych zaproponowanych przez Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej. Ponadto, na stronie internetowej ministerstwa rolnictwa zostanie udostępniony jednolity formularz protokołu szacowania szkód. Zmiany te są wprowadzane w związku z licznymi wystąpieniami organizacji rolniczych oraz wojewodów, którzy postulowali ujednolicenie protokołów szacowania szkód. Oszacowanie szkód jest podstawą do ubiegania się o pomoc państwa.

Komisje powołane przez wojewodów w przypadku oceny stanu drzew owocowych będą dwukrotnie szacowały szkody spowodowane przez ujemne skutki przezimowania (straty zimowe), przymrozki wiosenne, powódź lub grad. Po raz pierwszy szacowanie odbędzie się w terminie dwóch miesięcy od dnia wystąpienia szkód, a drugi raz nie później niż w terminie 12 miesięcy od dnia wystąpienia szkód. Dopiero drugi szacunek będzie uprawniał sadownika do ubiegania się o wsparcie.

 (Fem)


przeglądaj wszystkie


Komentarze
Dodaj komentarz
Zobacz wszystkie komentarze
 
© 2013 copyright APRA, wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności | Regulamin | Regulamin prenumerat