Zapraszamy
na strony czasopism wydawnictwa:

Rolnik DzierżawcaNowoczesna UprawaRolniczy Przegląd TechnicznyHoduj z głową bydłoHoduj z głową świnie


Sonda
Czy uważasz, że ustawa "odorowa" powinna wejść w życie?
 
Tak
Nie
Nie mam zdania
Tak, ale w innym kształcie


Prawo
Nowe zasady szacowania szkód po klęskach

Ministerstwo rolnictwa zaproponowało zmiany w zasadach szacowania szkód w rolnictwie na skutek wystąpienia klęsk żywiołowych.

Produkcja rolna w gospodarstwie, którego właściciel nie ma dokumentów potwierdzających jej wielkość i wartość będzie ustalana na podstawie jednolitych danych zaproponowanych przez Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej. Ponadto, na stronie internetowej ministerstwa rolnictwa zostanie udostępniony jednolity formularz protokołu szacowania szkód. Zmiany te są wprowadzane w związku z licznymi wystąpieniami organizacji rolniczych oraz wojewodów, którzy postulowali ujednolicenie protokołów szacowania szkód. Oszacowanie szkód jest podstawą do ubiegania się o pomoc państwa.

Komisje powołane przez wojewodów w przypadku oceny stanu drzew owocowych będą dwukrotnie szacowały szkody spowodowane przez ujemne skutki przezimowania (straty zimowe), przymrozki wiosenne, powódź lub grad. Po raz pierwszy szacowanie odbędzie się w terminie dwóch miesięcy od dnia wystąpienia szkód, a drugi raz nie później niż w terminie 12 miesięcy od dnia wystąpienia szkód. Dopiero drugi szacunek będzie uprawniał sadownika do ubiegania się o wsparcie.

 (Fem)


przeglądaj wszystkie


Komentarze
Dodaj komentarz
Zobacz wszystkie komentarze
 
© 2013 copyright APRA, wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności | Regulamin | Regulamin prenumerat