Zapraszamy
na strony czasopism wydawnictwa:

Rolnik DzierżawcaNowoczesna UprawaRolniczy Przegląd TechnicznyHoduj z głową bydłoHoduj z głową świnie


Sonda
Czy popierasz protesty AGROunii?
 
Tak
Nie
Nie mam zdania


Prawo
Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej

22 lutego prezydent RP Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o swobodzie działalności gospodarczej z 26 stycznia 2017 r. Nowela zakłada, że tworząc prawo ustawodawca będzie badać wpływ przepisów na mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.

Nowelizacja ustawy o swobodzie działalności gospodarczej została przygotowana przez prezydenta. Do parlamentu trafiła 1 sierpnia ub.r. W noweli prezydent RP zaproponował, by wszystkie projekty aktów normatywnych dotyczących praw i obowiązków majątkowych przedsiębiorców oraz ich praw i obowiązków wobec organów administracji publicznej były badane pod kątem ich wpływu na mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa. Rezultat tych badań ma być obowiązkowym elementem uzasadnienia do projektu aktu. Według prezydenta, zarówno poziom skomplikowania przepisów podatkowych, jak i nadmiar obowiązków administracyjno-formalnych oddziałuje na mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa w znaczenie większym stopniu niż na przedsiębiorstwa duże.

Jednocześnie ustawa wprowadza przepis przejściowy, zgodnie z którym do projektów ustaw wniesionych do Sejmu oraz projektów rozporządzeń skierowanych do uzgodnień, konsultacji publicznych lub opiniowania przed dniem wejścia w życie uchwalonej ustawy, stosuje się przepisy dotychczasowe.

Ustawa wejdzie w życie 14 dni po ogłoszeniu.

(Fem)


przeglądaj wszystkie


Komentarze
Dodaj komentarz
Zobacz wszystkie komentarze
 
© 2013 copyright APRA, wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności | Regulamin | Regulamin prenumerat