Zapraszamy
na strony czasopism wydawnictwa:

Rolnik DzierżawcaNowoczesna UprawaRolniczy Przegląd TechnicznyHoduj z głową bydłoHoduj z głową świnie


Sonda
Czy Twoje gospodarstwo poniosło straty z powodu suszy?
 
Tak, powyżej 70 proc.
Tak, poniżej 70 proc.
Nie


Prawo
Jak skutecznie kontrolować jakość żywności

15 marca Parlament Europejski przyjął przepisy o zaostrzeniu kontroli bezpieczeństwa żywności na różnych etapach jej produkcji, przetwarzania i dystrybucji. Nowa legislacja ma m.in. zapobiec procederom fałszowania żywności i etykiet produktów spożywczych. 

Przepisy zostały już wcześniej nieformalnie uzgodnione między posłami i Radą UE. Regulacje mają poprawić możliwość śledzenia żywności oraz zapewnić powstanie skuteczniejszego systemu kontroli jej jakości na każdym etapie łańcucha produkcji.

- Europejczycy mają prawo do najlepszych warunków zdrowotnych, to samo dotyczy zwierząt i roślin. Dlatego właśnie potrzebujemy surowych dokładnych kontroli w całej Unii Europejskiej. Nowa legislacja ma także poprawić zdrowie i dobrostan zwierząt. Ma położyć kres praktykom maltretowania zwierząt na przykład podczas uboju – mówiła austriacka socjaldemokratka Karin Kadenbach, odpowiedzialna za przygotowanie sprawozdania.

Zgodnie z porozumieniem wynegocjowanym pomiędzy Parlamentem i Radą, wprowadzone zostaną surowe kontrole całego łańcucha żywnościowego, począwszy od kontroli żywności i pasz, po kontrolę wymagań weterynaryjnych, zdrowia roślin, pestycydów, dobrostanu zwierząt, zasad oznakowania geograficznego, a także nadzór nad produkcją organicznej żywności. Regulacje wprowadzą możliwość przeprowadzania niezapowiedzianych kontroli, wprowadzą skuteczniejsze środki walki z fałszerstwami i oszustwami oraz bardziej przejrzyste przepisy dotyczące importu zwierząt i innych produktów z krajów trzecich. KE również będzie przeprowadzała regularne kontrole w UE i państwach trzecich w celu zagwarantowania, że regulacje są odpowiednio wdrażane na każdym etapie. Nowe przepisy zaczną obowiązywać pod koniec 2019 r.

(Fem)


przeglądaj wszystkie


Komentarze
Dodaj komentarz
Zobacz wszystkie komentarze
 
© 2013 copyright APRA, wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności | Regulamin | Regulamin prenumerat