Zapraszamy
na strony czasopism wydawnictwa:

Rolnik DzierżawcaNowoczesna UprawaRolniczy Przegląd TechnicznyHoduj z głową bydłoHoduj z głową świnie


Sonda
Jak oceniasz sześć miesięcy działalności Jana K. Ardanowskiego na stanowisku ministra rolnictwa?
 
Dobrze
Źle
Nie mam zdania


Prawo
Nowe zasady ubezpieczania upraw

31 marca prezydent RP podpisał nowelizację ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich. W myśl nowych przepisów rolnicy mogą ubezpieczać uprawy od jednego lub kilku ryzyk z dotacją w wysokości 65 proc. stawki ubezpieczenia. 

Zgodnie ze znowelizowaną ustawą, w przypadku zawarcia umowy obejmującej jeden lub kilka wybranych przez producenta rolnego rodzajów ryzyka, dopłaty do składek ubezpieczenia będą przysługiwały w wysokości 65 proc. składki, jeżeli określone przez zakłady ubezpieczeń stawki taryfowe nie przekroczą 9, 12 lub 15 proc. sumy ubezpieczenia. Poprzednia ustawa zakładała, że dopłata w wysokości 65 proc. przysługuje tylko dla pełnego pakietu ubezpieczenia od 10 ryzyk. Jeżeli oferowane przez zakłady ubezpieczeń stawki taryfowe przekroczą stawki maksymalne sumy ubezpieczenia, z wyłączeniem drzew i krzewów owocowych oraz truskawek, dopłaty będą proporcjonalnie pomniejszane o wysokość ich przekroczenia, przy zachowaniu zasady nieuwzględniania w wyliczeniach stawek taryfowych dla ryzyka suszy i ujemnych skutków przezimowania. 

Ministerstwo rolnictwa 20 kwietnia wyjaśniło w związku z pojawiającymi się informacjami o braku możliwości zawierania umów ubezpieczenia od skutków przymrozków wiosennych, że „ubezpieczenia upraw rolnych, w tym ubezpieczenia drzew i krzewów owocowych z dopłatami z budżetu państwa do składek funkcjonują od początku 2006 r. na warunkach określonych w ustawie z 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich. Ostatnia zmiana ustawy (...) w żaden sposób nie ograniczała producentom rolnym możliwości zawierania umów ubezpieczenia upraw rolnych od  skutków przymrozków wiosennych”.

W grudniu 2016 r. minister rolnictwa podpisał z pięcioma zakładami ubezpieczeń: PZU, Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych TUW, Concordią Polska Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych, Pocztowym Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych oraz InterRisk Towarzystwem Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group umowy na realizację dopłat do składek ubezpieczenia upraw rolnych od początku 2017 r. Na podstawie tych umów możliwe było od początku roku zawieranie przez producentów rolnych umów ubezpieczenia z dopłatami z budżetu państwa na warunkach obowiązujących do 31 marca. Wiosenną sprzedaż dotowanych ubezpieczeń upraw rolnych na nowych warunkach, korzystniejszych dla producentów rolnych, w szczególności dla właścicieli sadów, rozpoczęło 10 kwietnia Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych. Pozostałe zakłady ubezpieczeń rozpoczęły sprzedaż polis ubezpieczenia 15 kwietnia – informuje resort rolnictwa.

W tym roku na dopłaty do ubezpieczeń rolnych rząd przewidział ponad 900 mln zł, podczas gdy w ubiegłym było to 200 mln zł.

(Fem)

 


przeglądaj wszystkie


Komentarze
Dodaj komentarz
Zobacz wszystkie komentarze
 
© 2013 copyright APRA, wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności | Regulamin | Regulamin prenumerat