Zapraszamy
na strony czasopism wydawnictwa:

Rolnik DzierżawcaNowoczesna UprawaRolniczy Przegląd TechnicznyHoduj z głową bydłoHoduj z głową świnie


Sonda
Czy popierasz protesty AGROunii?
 
Tak
Nie
Nie mam zdania


Prawo
Zmiana zasad eksportu ziemniaków

Pod koniec kwietnia weszło w życie znowelizowane rozporządzenie ministra rolnictwa w sprawie sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzeniania się bakterii Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Cms), wywołującej bakteriozę pierścieniową ziemniaka.

Zgodnie z rozporządzeniem, możliwe będzie wysyłanie bulw ziemniaków bez konieczności ich badania, jeżeli pochodzą one z gospodarstwa uznanego przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa za miejsce produkcji wolne od bakterii Cms. W przypadku wysyłki ziemniaków do innych państw członkowskich na dotychczasowych zasadach, zmniejszona będzie liczba badanych bulw – zamiast 400 badane będzie 200 ziemniaków z każdych 25 t, co ograniczy koszty badań. Ponadto nowe przepisy przewidują odstąpienie od obowiązku plombowania środka transportu, którym wysyłane są z Polski ziemniaki.

Gospodarstwa, które już dzisiaj spełniają wymagania konieczne dla uzyskania statusu miejsca produkcji wolnego od bakterii Cms (wysadzają jedynie bulwy o potwierdzonej urzędowymi badaniami zdrowotności, przestrzegają określonych w rozporządzeniu zasad higieny fitosanitarnej), powinny ubiegać się o jego uzyskanie. W celu uznania miejsca produkcji za wolne od bakterii Cms, będą mogły zostać wykorzystane dane będące w posiadaniu inspekcji, dotyczące działań podejmowanych przez producentów rolnych w poprzednich sezonach uprawowych.

Ministerstwo przypomina, że szczególnie istotna jest dbałość o zdrowotność materiału wykorzystywanego do nasadzeń, której gwarancję dają jedynie sadzeniaki ziemniaka zaopatrzone w paszport roślin lub bulwy ziemniaka z tzw. samozaopatrzenia, poddane urzędowym badaniom na obecność bakterii Cms.

(Fem)

 


przeglądaj wszystkie


Komentarze
Dodaj komentarz
Zobacz wszystkie komentarze
 
© 2013 copyright APRA, wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności | Regulamin | Regulamin prenumerat