Zapraszamy
na strony czasopism wydawnictwa:

Rolnik DzierżawcaNowoczesna UprawaRolniczy Przegląd TechnicznyHoduj z głową bydłoHoduj z głową świnie


Sonda
Czy Pani/Pana gospodarstwo spełnia wymogi Dyrektywy azotanowej?
 
Tak
Nie
Trudno powiedzieć


Prawo
Ochrona prawna odmian roślin – nowe przepisy

22 czerwca prezydent RP Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o ochronie prawnej odmian roślin. Wprowadza ona nowe rozwiązania w relacjach pomiędzy hodowcami oraz organizacjami hodowców, a posiadaczami gruntów rolnych oraz organizacjami posiadaczy gruntów rolnych, w zakresie pobierania opłat z tytułu wykorzystania do siewu we własnym gospodarstwie materiału ze zbioru odmiany chronionej krajowym wyłącznym prawem hodowcy do odmiany (opłata od rozmnożeń własnych).

Ustawa wprowadza podstawę do podjęcia przez hodowcę decyzji o udostępnieniu wybranej przez siebie odmiany chronionej bez pobierania opłat od rozmnożeń własnych w wyznaczonym przez siebie okresie, np. ze względów marketingowych, oraz pobierania takiej opłaty jednorazowo, przy zakupie materiału siewnego, pod warunkiem opublikowania odpowiedniej informacji na stronie internetowej hodowcy lub organizacji hodowców.

Ustawa zwalnia z obowiązku przekazywania pisemnej informacji dotyczącej wykorzystania materiału ze zbioru jako materiału siewnego oraz wyłącza z kontroli zgodności przekazanej informacji ze stanem faktycznym także posiadaczy gruntów rolnych, których ogólna powierzchnia przekracza 10 ha – w przypadku uprawy ziemniaka, oraz posiadaczy gruntów rolnych, których ogólna powierzchnia przekracza 25 ha – w przypadku pozostałych upraw roślin wymienionych w art. 23 ust. 2 pkt 1 ustawy z 26 czerwca 2003 r. o ochronie prawnej odmian roślin, jak również organizacje reprezentujące posiadaczy gruntów rolnych.

Nowe przepisy przygotował resort rolnictwa w związku z licznymi skargami rolników na Agencję Nasienną. Ustawa weszła w życie po 14 dniach od ogłoszenia.

Szerzej piszemy o tym w lipcowym numerze miesięcznika "Przedsiębiorca Rolny"

(Fem)

 


przeglądaj wszystkie


Komentarze
Dodaj komentarz
Zobacz wszystkie komentarze
 
© 2013 copyright APRA, wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności | Regulamin | Regulamin prenumerat