Zapraszamy
na strony czasopism wydawnictwa:

Rolnik DzierżawcaNowoczesna UprawaRolniczy Przegląd TechnicznyHoduj z głową bydłoHoduj z głową świnie


Sonda
Czy uważasz, że ustawa "odorowa" powinna wejść w życie?
 
Tak
Nie
Nie mam zdania
Tak, ale w innym kształcie


Prawo
Nowelizacja ustawy o ARR

Wdrożenie nowego programu dostarczania do szkół mleka, owoców i warzyw oraz zmianę przepisów dotyczących zawierania umów między rolnikami a odbiorcami produktów rolnych zakłada znowelizowana ustawa o Agencji Rynku Rolnego. 

Potrzeba nowelizacji ustawy wynikała z likwidacji 1 września br. odpowiadającej za program dostarczania mleka oraz warzyw i owoców do szkół ARR. Ponadto te dwa, dotychczas odrębne unijne programy, zostały połączone i od roku szklonego 2017/18 będą realizowane jako jeden.

Znowelizowana ustawa doprecyzowuje też przepisy dotyczące obowiązku zawierania pisemnych umów na dostarczanie produktów rolnych. Za brak takich umów, które muszą być zawarte w formie pisemnej, grożą wysokie kary. Przepisy te, które zaczęły obowiązywać od lutego br., były krytykowane przez odbiorców produktów rolnych – przetwórców i handel – jak również przez rolników. Znowelizowana ustawa dopuszcza możliwość zawarcia umowy drogą elektroniczną oraz skraca obowiązek przechowywania umów do dwóch lat. Różnicuje też wysokość kar za brak umowy w przypadku różnych produktów rolnych. Nowe przepisy zwalniają z tego obowiązku sprzedaż bezpośrednią (małe transakcje), dostawy bezpośrednie, rolniczy handel detaliczny oraz producentów będących członkami grup producentów i organizacji producentów oraz spółdzielni.

Ustawa wejdzie w życie po 14 dniach od ogłoszenia, z wyjątkiem przepisów dotyczących Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, które zaczną obowiązywać 1 września br. 

(Fem)


przeglądaj wszystkie


Komentarze
Dodaj komentarz
Zobacz wszystkie komentarze
 
© 2013 copyright APRA, wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności | Regulamin | Regulamin prenumerat