Zapraszamy
na strony czasopism wydawnictwa:

Rolnik DzierżawcaNowoczesna UprawaRolniczy Przegląd TechnicznyHoduj z głową bydłoHoduj z głową świnie


Sonda
Czy uważasz, że ustawa "odorowa" powinna wejść w życie?
 
Tak
Nie
Nie mam zdania
Tak, ale w innym kształcie


Prawo
Kto może wcześniej przejść na emeryturę

Ustawa z 11 maja 2012 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2012 r. poz. 637) ograniczyła rolnikom możliwość uzyskania prawa do wcześniejszej emerytury rolniczej, wprowadzając ramy czasowe. 

O wcześniejszą emeryturę rolniczą mogą ubiegać się rolnicy, którzy do 31 grudnia 2017 r. spełnią łącznie następujące warunki: ukończą 55 lat – kobiety i 60 lat – mężczyźni, będą posiadać co najmniej 30-letni okres rolniczego ubezpieczenia emerytalno-rentowego (bez względu na płeć) oraz zaprzestaną prowadzenia działalności rolniczej. Jeżeli wszystkie trzy warunki zostaną spełnione na dzień 31 grudnia 2017 r., to z wnioskiem o wcześniejszą emeryturę rolniczą można będzie wystąpić również po tej dacie. Od 1 stycznia 2018 r. aktualnie obowiązująca ustawa nie przewiduje przyznania wcześniejszych emerytur rolniczych.  

(Fem)


przeglądaj wszystkie


Komentarze
Dodaj komentarz
Zobacz wszystkie komentarze
 
© 2013 copyright APRA, wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności | Regulamin | Regulamin prenumerat